Tervetuloa!


Tämänpäivän maailmassa saamme ristiriitaisia viestejä siitä, mitä on olla nainen.  

Jokaisella on mielipide ja ohje siihen miten sinun, naisen, pitäisi elää.

Kaikki pitäisi saada, mitään ei voi jättää tekemättä.  Sinulla on oikeus!


Kenen ääntä kuunnella?  Kenen ohjeita seurata? 

Avasin Raamatun ja päätin kirjoittaa ylös jokaisen naisille kirjoitetun jakeen.  Etsin vastauksia kysymyksiini naiseudesta, avioliitosta ja äitiydestä.  Siitä alkoi tämä blogi.  

Jumala puhuu naisille.  Hänen Sanassaan on paljon esimerkkejä naiseudesta, siellä kuvataan rehellisesti ja siloittelematta kilttien ja tuhmien tyttöjen elämää.    

Läpi Raamatun viesti on, että Jumala rakastaa naisia.  Naiseus ei ole virhe, ei vahinko, ei kakkosluokan ihmisyyttä, vaan osa Jumalan hyvää suunnitelmaa.  

Alussa Jumala loi miehen ja naisen, omaksi kuvakseen.

Hänellä oli tarkka suunnitelma heitä kohtaan.

Hyvä suunnitelma.

Sellainen, joka toimisi.

Joka antaisi täyttymyksen sekä miehelle että naiselle.

Suunnitelma, joka toisi kunniaa Hänelle.

Kuitenkin jo ensimmäinen ihmispari lankesi pois Hänen suunnitelmastaan.  Eeva kuunteli vihollisen valheita ja alkoi epäillä Jumalaa.  Seuraukset olivat vakavat.  

Me olemme Eevan tyttäriä.  Epäilemme Jumalan hyvyyttä ja hänen luomistyönsä täydellisyyttä ja rikomme Hänen tahtoaan.  Seuraukset ihmissuhteillemme ovat vakavat.  

Jumala ei jättänyt meitä yksin selviämään.  Jumala haluaa auttaa meitä palaamaan Hänen yhteyteensä, ja yhteyteen toinen toistemme kanssa.  Hän kertoo meille miten se tapahtuu.  Raamatun opetuksia seuraamalla voimme löytää Jumalan alkuperäisen suunnitelman. 

Julkisuudessa pyörivät naiseuden stereotyypit.  Unohda ne.  Raamatun sivuilta löytyy naiseuden arkkityyppi ja naiseuden syvin olemus.  Sieltä löytyy lääkettä haavoihin, joita olemme naiskuvaamme saaneet.  Sieltä löytyy rohkaisua olla Nainen isolla ännällä...Jumalan Nainen!

Vaikka keskitynkin kirjoittamaan naisnäkökulmasta,  kristinuskon pääsanoma on kuitenkin siinä, että me luovutamme elämämme Jeesuksen käsiin.

"Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea,
 hän kieltäköön itsensä
  ja ottakoon ristinsä
   ja seuratkoon minua.

Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen,
 mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.
Sillä mitä se hyödyttää ihmistä,
 vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman,
 mutta saisi sielullensa vahingon?
Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?"

                            Jeesus
                            Matt 16:24-26


Kristittynä olemme aina ensin Jumalan lapsia, perillisiä, vasta sen jälkeen miehiä ja naisia.  Jokainen vastaanottaa pelastuksen Jeesuksen ristillä tekemään sovitukseen uskoen.  Olemme siinä kaikki samalla viivalla. 

Mutta naiseus ja  miehisyys on niin tärkeä osa ihmisyyttämme, että niitä ei voi jättää huomiotta.  Näiden aiheiden opiskeleminen on elämäntehtäväni.   


Henna Maria

p.s. Hyvä paikka aloittaa on ensimmäinen postaus


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...