3.12.2014

Lastensynnyttäminen pelastaa?


Lähestymme juhlaa, jossa pääasia on lapsen syntyminen.  Niinpä siihen sopii mukavasti tämän seuraavan jakeen ihmetteleminen.  Käytän sanaa ihmetteleminen ihan tarkoituksella, sillä tämä on todella ihmetystä herättävä jae.  Ehkä kaikkein vaikein jae selittää Raamatussa, mutta ei anneta sen hidastaa meitä!  Ja tämä liittyy vahvasti blogini teemaan eli Raamatusta löytyvien nais-jakeiden opiskelemiseen, joten koen ihan velvollisuudekseni kaivautua tämän kohdan sanomaan syvemmin:

Mutta hän (nainen) on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.  1 Tim 2:15. 

Mitä tämä voi tarkoittaa?

Aivan ensimmäinen potkureaktio tähän on se, että pelastusta ei voi ansaita millään teoilla, ei edes lastensynnyttämisellä.  Pelastus saadaan yksin uskon kautta.  Jos joku opettaa, että vaakakuppia voi painavoittaa lasten synnyttämisellä, jätä tällaiset opettajat.  Ei ole olemassa mitään vaakakuppia.  On vain armo ja usko, joka pelastaa.  Tämä ei siis voi olla pelastuskysymys.  Eihän?

Toinen reaktio on peruuttaa vähän ja katsella jakeen yhteyksiä: mitä Paavali on kirjoittanut Timoteukselle juuri ennen tätä jaetta?  Entä mikä on yleisesti koko Timoteuskirjeen päämäärä?  Raamatun jakeitahan ei yleensäkään pitäisi lukea irtonaisina mannalappuina, vaan yrittää mahdollisuuksien mukaan saada kokonaiskuva aiheesta.  Kirjailija Wendy Alsup, joka kirjoittaa myös blogia Practical Theology for Women, sanoo usein, että Raamattu on paras kommentaattori itsestään.  Tärkeät asiat ovat Raamatussa punaisena lankana ja yhtenäisesti selitettyinä ja Raamattu pitääkin tuntea Genesiksestä Ilmestyskirjaan.

Kolmanneksi haluan selvittää, että en ole teologi.  Olen opiskellut Raamattua joidenkin opintoviikkojen verran, mutta en ole suorittanut mitään tutkintoja.  En ole opiskellut kreikkaa.   Minua viisaammat ja lukeneemmat ja Jumalan Hengen opettajan lahjoilla varustamat ihmiset ovat käsitelleet tätä Raamatunpaikkaa ja siitä on siltikin olemassa monta eri selitystä.

Mutta olen vakaasti sitä mieltä, että jokaisella naisella on kykyä ymmärtää Jumalan sanaa ja että meitä kehoitetaan opiskelemaan sitä.  "Tietoa hankkii ymmärtäväisen sydän, tietoa etsii viisasten korva."  San 18:15.  Jos osaat lukea ja sinulla on Raamattu, et voi olla kristitty nainen ja jättää tätä suurta kirjaa pölyttymään hyllyllesi.  Sinun täytyy lukea sitä ja kun et ymmärrä jotain kohtaa, etsit siitä tietoa kyselemällä ja lukemalla lisää.  Opetuslapsi tarkoittaa oppijaa.  Oppiminen ei lopu koskaan.   Näin olen siis toiminut tämän Timoteuskirjeen kohdalla.  Ja miksi se on täällä blogissa?  Kirjoitan, jotta oppisin.  Näin minä omaksun tietoa parhaiten, jäsentelen ajatuksiani selvimmin.  Tässä siis luento Timoteuskirjeen lastensynnyttämisen pelastustehtävästä itselleni.

Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle


Katsahdus Timoteuskirjeen sanomaan tuo selvyyttä aihepiiriin.  Timoteuskirjeet 1 ja 2 ovat Tiituskirjeen kera Uuden Testamentin pastoraalikirjeitä;  ne on kirjoitettu paikallisten seurakuntien pastoreille.  Kirjeissä toistuu kolme pääaihetta: väärä opetus, ohjeet seurakunnan hallintoon ja uskollisuus seurakunnan perinteisiin oppeihin.   Koska Paavali käyttää kirjeissä itsestään virallista titteliä "apostoli", voidaan päätellä, että pastoraalikirjeet eivät ole vain yksityisiä kirjeitä, vaan hän odotti Timoteuksen ja Tiituksen lukevan ne myös seurakunnilleen.  

Paavali kehoitti Timoteusta jäämään Efesoon "...käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloiin, jotka pikemminkin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin." 

Paavali toivoi pääsevänsä vierailemaan Efesoon, mutta summaa kirjeen tarkoituksen: "Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus." (3:14-15). 

Paavali kirjoittaa ohjeita koskien seurakunnan paikallisia johtajia, heidän tehtäviään ja pätevyysvaatimuksiaan sekä seurakuntakuriin liittyvistä asioista.  Kun Paavali lähetti nämä ohjeet, hän tarkoitti että ei vain Timoteuksen henkilökohtaisesti pitäisi tietää miten käyttäytyä, vaan myös jokaisen seurakunnan jäsenen tulisi tietää, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on totuuden perustus ja pylväs.

Kirje loppuu sanoihin: "Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet."


Väärä oppi


On tärkeää ymmärtää, että Paavali kiinnittää merkittävän vähän huomiota siihen, millaista tämä seurakunnan keskellä julistettu väärä opetus oli, olettaen Timoteuksen olevan hyvin tietoinen asiasta.  Vääristä opettajista löytyy seuraavia huomioita (lähde 1):

  1. Väärät opettajat kylvivät erimielisyyttä ja antoivat vähäpätöisten asioiden vallata ajatuksensa. 
  2. Väärät opettajat painottivat askeettisuuden merkitystä hengellisyyden tavoittelemisessa.  He opettivat pidättäytymään tietyistä ruoista, avioliitosta ja luultavasti seksistä yleensäkin.  He ehkä myös korostivat fyysisen harjoittelun merkitystä hengellisyydessä.  
  3. Väärät opettajat olivat saneet monet naiset kääntymään ja seuraamaan heidän oppiaan.  
  4. Väärät opettajat kehoittivat naisia hylkäämään ns. perinteiset naiselliset tehtävät ja suosivat tasa-arvoista lähestymistapaa naisten ja miesten roolisuhteisiin.  Tätä ajatusta ei löydä suoraan tekstistä, mutta sitä tukevat seuraavat ajatukset:  Ensinnäkin rohkaisu pidättäytymään avioliitosta, joka oli osa väärää oppia, todennäköisesti sisälsi myös muuta perinteisten naisten roolien mustamaalausta.  Toiseksi, jakeessa 5:14 Paavalin ohjeet nuorille leskille "Tahdon, että...menevät naimisiin, synnyttävät lapsia, hoitavat kotiansa..." eli perinteisten naisten tehtävien hoitaminen ovat annettu, koska "muutamat ovat jo kääntyneet pois seuraamaan saatanaa." (5:15).  Koska Paavali nimittää vääriä opettajia riivaajiksi (4:1), on todennäköistä, että saatanan seuraaminen on väärien opettajien seuraamista ja että he opettivat päinvastaista mitä Paavali jakeessa 5:14. Kolmanneksi Efeson seurakunnan väärien opettajien esiintulo kuulostaa samalta kuin ensimmäisen Korinttolaiskirjeen ongelmat.  Lyhyesti, mm. avioliitto, seksi ja naisten sopivat roolit olivat sielläkin aiheina.  Ehkä ongelman juuressa oli se uskomus, että Kristuksen seuraajat olivat jo ylennetty hengellisyyksiin, joten avioliitto, nais/mies-erot, syöminen ja seksi eivät ole enää relevantteja.  Onhan tähän mahdollista saada tukea Paavalin omista kirjoituksista siitä, että Jumala on meidät "yhdessä hänen kanssaan herättänyt...ja asettanut taivaallisiin" ja että Kristuksessa "ei ole miestä eikä naista".  Korinttolaiskirjeessä ja pastoraalikirjeissä Paavali tasapainottaa asiaa selkeyttämällä luomisjärjestystä ja sen tärkeyttä miesten ja naisten roolierojen suhteen.  Niinpä on mahdollista, että seurakunnan kokoontumiseen liittyvät jakeet liittyvät väärien opettajien vastustamiseen.  

Ohjeita seurakunnalle


Sitten jakeisiin, jotka kokonaisuutena edeltävät tätä lastensynnyttämisjaetta:

8. Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;
9. niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla,
10. vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
11. Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena;
12. mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
13. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
14. eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.
15. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. 

Jakeet 8-11 liittyvät miesten ja naisten käyttäytymiseen seurakunnan kokoontumisissa.  Erityisesti kiinnitin huomiota siihen, että ulkoisesti muillekin näkyvät ja kuuluvat asiat (rukoukset, ulkonäkö) kumpuavat esiin sydämen asenteista.   Huomioi se, että naisen odotetaan oppivan (Oppikoon, jae 11) eli Paavali ei kiellä sitä, etteikö nainen kykenisi täysin oppimaan ja omaksumaan jumalallisia totuuksia.  

Jakeessa 12 on monta mahdollisuutta naiselle kyseenalaistaa Paavalin sanoja.  Tarkoittiko Paavali ettei salli (epitrepo) opettamista tällä tietyllä historian hetkellä, Efeson seurakunnan tietyssä tilanteessa vuonna 63-65 jKr vai onko se jatkuva kielto?  Mitä opettaminen (didaskein) tarkoittaa?  Miksi vaimo ei saa opettaa tai liittyykö tämä oman miehen opettamiseen vai yleisesti miesten (andros) opettamiseen?  Miksi ei saa vallita eli olla auktoriteettiasemassa (authentein)?  Liittyvätkö opettaminen ja auktoriteettiasema yhteen ('enkä että' oude)?  Onko tämä vain aviopuolisoiden välinen rooliodotus vai kaikkien miesten ja naisten välille annettu sääntö (gyne ja aner)? Näitä kysymyksiä en käy tässä postauksessa käsittelemään, herättelen vain mielenkiintoa asioita kohtaan!

Jakeissa 13-14 tyypilliseen rabbiiniseen tapaan Paavali perustelee ohjeensa luomiskertomuksella (ennen syntiinlankeemusta) ja syntiinlankeemuskertomuksella.  Tässäkin on aineksia kokonaiseen omaan postaukseen, mutta kirjoitan niistä nyt vain sen verran kun on tarpeen ymmärtääkseen tätä aiheena olevaa jaetta.

Jae 15 päättää luvun 2.  Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.  1 Tim 2:15. 


Lastensynnyttäminen ja pelastus


Mitä tarkoittaa "Mutta hän on pelastuva..."?  Kreikan sana sozo, 'pelastus', esiintyy useissa tarkoituksissa.  Sanaa sozo on käytetty parantumisen yhteydessä eli pelastumista sairaudelta ja kuolemalta (Mark 5:34), haaksirikosta pelastumisesta (Ap.t. 27:20) ja pelastumista väärään oppiin kietoutumisesta (1 Tim 4:16).  Paavalin teksteissä sana sozo on aina viitannut pelastukseen teologisessa mielessä, joten on epätodennäköistä että se tässä tarkottaisi fyysistä pelastumista lastensynnyttämisen vaaroilta.  Ovathan monet jumalalliset naiset menehtyneet lastensynnytyksessä.  Myöskin jakeen toinen osa yhdistyy luonnollisesti hengelliseen pelastukseen vaatimuksenaan usko, rakkaus, pyhitys ja siveys.

Mutta tässä kohdassa Paavali puhuu jo uskossa oleville naisille, joten kyseessä ei ole pelastus siinä mielessä, että syntinen laittaa toivonsa Jeesukseen, pelastuu synnistä ja tulee Jumalan lapseksi.  Paavali puhuu uskossa, rakkaudessa, pyhityksessä ja siveydessä pysymisestä.

Lastensynnyttäminen pelastavana tekijänä on myös haastava, koska onhan monia naisia, jotka eivät synnytä lapsia.  Naisten pelastusta ei siis voi sitoa asiaan, joka ei ehkä koskaan materialisoidu joidenkin naisten elämässä.

Jotkut vanhat tekstintulkinnat selittävät jakeen tarkoittavan Jeesuksen Kristuksen syntymää.  Nainen siis pelastuisi Messiaan syntymän seurauksena (Marian kautta).  Viittaus on Ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmanteen lukuun, jossa syntiinlankeemuksen jälkeen annetaan ensimmäinen profetia Kristuksesta:  naisen siemen polkee rikki käärmeen pään.  Täyttymys tälle profetialle tuli Kristuksen syntymässä.  Tämä tulkinta ei ole kuitenkaan mielekäs tässä kontekstissa.  Ja eivätkö miehet samalla lailla pelastu, jos sanan tarkoitus tässä olisi Kristuslapsen syntymä?

Kristuksen syntymästä ei myöskään käytetä missään tätä sanaa teknogonia (tähän pohdintaan liittyy myös monen kreikan kielen oppineen tulkinta sanan artikkelista: onko se yksikössä vai monikossa) vaan tämä sana löytyy ainoastaan 1 Tim 5:14, jossa puhutaan ihan tavallisesti lasten synnyttämisestä.

Jotkut selittävät viittauksen Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan ja Eevaan.  Siispä jae tarkoittasi sitä, että Eevassa itsessään on maailman ja hänen oman pelastuksensa välineet.

Joku on selittänyt jakeen tarkoittavan, että nainen pelastuu väärältä opetukselta, joka on laajemminkin aiheena Paavalin kirjeessä.

Vielä joku voi ymmärtää sanan "hän" edustavan Efeson seurakunnan naisia.  Eli ei puhuta Eevan pelastuksesta vaan Efeson seurakunnan "naisen" pelastuksesta.  Hän edustaa kaikkia kristittyjä naisia, jotka osoittavat uskoa, rakkautta, pyhyyttä ja siveyttä (itsehillintää, kirjoitin sanojen erosta täällä).

Kun useat tahot ovat runsain mitoin keskustelleet jakeen yksityiskohdista kuten kreikan sanoista, yksikön ja monikon artikkeleista, synekdokeesta, typologiasta ja alluusioista, yleinen mielipide näyttää olevan, että jae ei opeta pelastuksen saapuvan synnytysopin, fyysisen synnyttämisen kautta.

No mitä se sitten tarkoittaa?

Jatkan pohdintoja seuraavassa postauksessa, koska tämäkin on jo yli 1500 sanaa!

Nyt minua kiinnostaa miten sinä tulkitset tätä jaetta!  Oletko kuullut siitä opetusta?  Oletko kenties opiskellut sitä kreikan kielellä?  Kerro meille muillekin ajatuksiasi!Lähteet:  

Douglas Moo: What Does It Mean Not to Teach or Have Authority Over Men? 1 Timothy 2:11-15, kirjassa Recovering Biblical Manhood & Womanhood, A Response to Evangelical Feminism.  Toim. John Piper ja Wayne Grudem

Kenneth S. Wuest: Wuest's Word Studies From the Greek New Testament For the English Reader Vol II

D. Guthrie ja J.A. Motyer (toim.):  The New Bible Commentary

The NIV StudyBible

Hannah Anderson: Faith and Babies: Reflections on 1 Timothy 2:15
Martha Hartog: Mothers Saved in Childbearing? Part 1
Martha Hartog: Mothers Saved in Childbearing? Part 2
Wendy Alsup: Women Saved Through Childbearing?!
John Piper: How Are Women Saved Through Childbearing?
Mary Kassian: Women, Typology, and 1 Timothy 2:15
Tim Challies: Saved Through Childbearing?

Artikkeleiden kommenteista voi myös löytää lisävaloa asiaan tai sitten vain bensaa liekkeihin.

Kuva:
FreeDigitalPhotos.net
Husband And Pregnant Wife by David Castillo Dominici

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tervetuloa keskustelemaan!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...