29.10.2015

Epäterveet sielunkumppanuudet ja miten päästä niistä irti
Tyttökirjaklassikoiden sankaritar, Vihervaaran Anna, oli ylionnellinen löytäessään naapurin Dianasta "sukulaissielun".  Sukulaissielu tai sielunkumppani on henkilö, jonka kanssa kohdataan ihan eri tasolla kuin tavallisissa tuttavuuksissa.  Se on vahvaa kiintymystä, ymmärrystä ja yhteyden tunnetta.  Tästä yhteydestä voi käyttää nimiä tunnesuhde tai sielunside.  

Tunnesuhteet voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Yhteenliittyminen voi palvella monia tarkoituksia, mutta perusajatus on, että kaksi sielua on sitoutunut yhteen.  Raamatussa käytetään sielunkumppanuudesta sanoja kuten ”tulla yhdeksi lihaksi” tai ”kiintyä kaikesta sielustaan”.   

Positiiviset tunnesuhteet 


Läheiset suhteet tuovat elämään siunausta ja iloa.  Terveissä suhteissa meillä on Jumalan antama mahdollisuus rakentaa jumalallisia suhteita toisiin ihmisiin. Esimerkiksi suhde rakastavan äidin ja lapsen, ystävien tai aviopuolisoiden välillä on mahdollisuus sitoutua ja olla terveesti riippuvainen toisesta ihmisestä.

”…Joonatan kiintyi kaikesta sielusta Daavidiin, ja Joonatan rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa.” (1 Sam 18:1). 

”Ruut riippui kiinni hänessä.. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät.” (Ruut 1:14-17). 

Lapselle on jopa välttämätöntä saada muodostaa kiintymyssuhde vanhempaan tai johonkin muuhun turvalliseen henkilöön, jotta elämän perusturvallisuus voisi muodostua.  Se mahdollistaa myös oman itsensä hyväksymisen, kyvyn luoda suhteita toisiin ihmisiin ja sitä kautta tasapainoisen ja merkityksellisen elämän.  Tarvitsemme toisia ihmisiä, tarvitsemme yhteyden kokemusta.

Rakastava suhde puolisoiden välillä on täydellinen esimerkki terveestä, positiivisesta tunnesuhteesta.  Sielujen yhteenliittyminen puolisoiden välillä vetää heitä magneetin lailla toisiinsa.  Kaksi yksilöä on nyt yksi aivan erityisellä tavalla.  Jumala tarkoitti aviopuolisoiden välisen siteen olevan rikkoutumaton.

”Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.  Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.  Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha.  Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” (Mark 10:7-9). 

Kristityillä on myös erityinen suhde Jumalan kanssa.  He ovat sitoutuneita Häneen, ja Jumala rohkaisee meitä ”riippumaan Hänessä(5 Moos 13:4) ja ”pysymään Hänessä vakaalla sydämellä” (Apt 11:23).Negatiiviset tunnesuhtee


Epäterveet sielunkumppanuudet ovat suhteita, jota muodostuvat synnin seurauksena tai kun ihminen asettaa itsensä toisen ihmisen kontrolloimaksi.  Nämä tunnesuhteet aiheuttavat hengellisiä siteitä ihmisten välille, joita meidän ei ole tarkoitettu muodostavan.  Epäterveet kiintymykset sallivat toisen ihmisen negatiivisen hallinnan elämässä.  Nämä siteet voivat muodostua seuraavin tavoin:

Seksisuhteet: 


Seksuaalinen kanssakäyminen avioliiton ulkopuolella muodostaa epäpuhtaan siteen kahden ihmisen välille.  Seksi ei ole vain fyysistä yhteentulemista, vaan siinä tapahtuu myös henkinen, sielujen yhdistyminen.  Raamattu ei siis turhaan käske meitä rajoittamaan seksuaalista kanssakäymistä avioliittoon.  

”Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se! Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi". Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.  Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan.” (1 Kor 6:15-20). 

Tällainen side sirpaloittaa ja vahingoittaa ihmistä.  Jos henkilöllä on ollut useita seksuaalisuhteita menneisyydessä, hänen voi olla vaikeaa ”liittyä” terveellä tavalla toiseen ihmiseen, koska hänen sielunsa on palasina.  Menneisyyden suhteet vaikeuttavat läheisyyden muodostumista nykyisessä suhteessa ja puoliso voi kokea, että toinen on etäinen, jopa saavuttamaton.

Seksin muodostamat siteet ovat vahvoja.  Ne saavat pahoinpidellyn naisen palaamaan uudelleen ja uudelleen väkivaltaisen tai kontrolloivan miehen alaisuuteen, vaikka häntä kohdellaan kuin likaa.  Ne saavat seurustelevan parin jatkamaan yhdessäoloa, vaikka he eivät olisikaan yhteensopivia arvojensa tai näkemystensä tai minkään muun tärkeän asian suhteen.  Sielunsiteiden vuoksi he eivät kykene lopettamaan suhdetta.

Henkiset suhteet:


Sielunside on kuin sähköjohto kahden ihmisen välillä, jota kautta vaikutukset voivat siirtyä toiseen. Sielunsiteet antavat toiselle luvan manipuloida ja kontrolloida toista ihmistä.  Manipuloinnin kohteena oleva voi olla joko tietämätön näistä sielunsiteistä tai voi tietää niistä, mutta sallia vaikutusten jatkumisen.

Jos sielunside on muodostunut noitaan tai ennustajaan, tätä kautta voi henkimaailman vierailut, painajaiset, riivaukset yms. siirtyä toiseen ihmiseen.  Pahojen henkien vallan alla henkilöt voivat lähettää demonisia vaikutuksia toinen toisilleen.


”Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu.” (Sananlaskut 29:25). 

Sairas kiintymys johonkin ihmiseen tai vaikka pakkomielteinen musiikkibändin kuunteleminen voi aiheuttaa tunnesiteen.  Tällöin veto kuunnella tiettyä musiikkia voi olla vastustamaton. Muuten normaalit ihmiset voivat alkaa vainota julkisuuden henkilöä tai muuta ihastuksen kohdetta. 

Mustasukkainen halu hallita toisen ihmisen elämää ja valintoja, vanhempana tai ystävänä on epätervettä.  Tällöin ihminen ei pysty päästämään irti suhteesta, vaikka toinen osapuoli kärsisi siitä. 

Valat, sitoumukset ja sopimukset: 


Avioliitossa annetut valat sitovat puolisot terveesti toinen toisiinsa (Ef 5:31).  Valat ja lupaukset ovat sitovia: ”Jos joku tekee lupauksen Herralle tahi valalla vannoen sitoutuu kieltäytymästä jostakin, älköön hän rikkoko sanaansa, vaan tehköön kaiken, mitä hänen suunsa on sanonut.” (4 Moos 30:3).

Valan vakavuuden vuoksi emme voi ylenkatsoa epäpuhtaiden valojen ja lupauksien vaikutusta sielunsiteiden muodostumiseen.  Annetut lupaukset kuten "Tulen aina rakastamaan sinua!"  tai "En voi koskaan rakastaa ketään toista miestä!" ovat sitovia.


Muita esimerkkejä, joissa epäterve sielunside voi muodostua:

 • Romanttinen sitoutuminen, tunnesuhde (ilman seksiä)
 • Kontrolloivat ja manipuloivat suhteet
 • Väkivalta
 • Okkultismin harjoittaminen
 • Hengelliseen opettajaan turvautuminen
 • Opiskeleminen kamppailu- ja taistelulajien opettajan alaisuudessa
 • Aviomies, joka ei "jätä" vanhempiaan eikä "liity" vaimoonsa
 • Vanhempi, jolla on epäterve riippuvaisuus lapsestaan tai joka kontrolloi lapsensa elämää
 • Pitkitetty suruaika, kyvyttömyys päästää irti läheisestä, joka on kuollut
 • Abortti tai keskenmeno (kts. edellinen kohta)
 • Laiton sopimus tai yhteisymmärrys henkilön kanssa

Jos et ole varma, onko siteesi johonkin henkilöön tervettä kiintymystä vai epätervettä sielunorjuutta, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

 • Kuvailenko tunnetilaani sanoilla hämmennys ja sekavuus?  "Jumala on...rauhan Jumala." 1 Kor 14:33.  Jumalan tahdossa on rauha.  Hämmennys voi olla Pyhän Hengen herättelyä näkemään suhteen todellinen tila.    
 • Koenko oloni onnettomaksi ja surkeaksi?  "Olen voimaton...runneltu... parun sydämeni tuskassa." Ps 38:9.  Jos itsepintaisesti jatkan jossain, jonka tiedän Jumalan tahdon vastaiseksi, koen ahdistusta, surua, kipua ja epämukavuutta.  
 • Onko mieleni piinattu menneisyyden tapahtumilla, likaisilla tai pelkoa tuottavilla ajatuksilla?  Kristuksessa meille on tarjolla mielenrauha tilanteista riippumatta.  "Vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle." 2 Kor 10:5
 • Olenko valmis tottelemaan Jumalaa välittämättä seuraamuksista ja tunteistani?  Jumala ei voi viedä sinua eteenpäin vapauteen ja iloon, jos olet tottelematon.  Ole rehellinen, vaikka se tuottaisikin kipua.    

Negatiivisten tunnesiteiden katkaisemisessa käytetään jälleen viiden kohdan rukousta.  On tärkeää, että rukouksessa katkaistaan Jeesuksen nimessä sanallisesti side ja kaikki vaikutukset, jotka kulkevat sinun ja toisen henkilön välillä.  Rukouksessa myös annetaan takaisin kaikki osat toisen henkilön sydämestä, jotka ovat sinulla, ja vastaanotetaan kaikki osat, jotka sinun sydämestäsi on ollut toisen henkilön vallassa.

Esimerkiksi:

1. ”Herra Jeesus, tunnustan, että ole tehnyt syntiä ja herättänyt tyytymättömyyttä sinussa _______ (mainitse tunneside, kuten seksuaalisuhteet/epäterveet tunnesuhteet/kontrollointi) kautta."

2 ja 3. "Kadun tätä syntiä ja katkaisen kaikki epäterveet siteet minun ja _____ välillä.  Jeesus, annan sinulle kaikki osat _____:n sydämestä, jotka ovat vielä minulla.  Jeesus, otan vastaan sinulta kaikki osat sydämestäni, jotka olen jättänyt _______:lle."

4. Pyydä siunausta korvaamaan tämän epäterve suhde ja rukoile siunausta suhteelle, jos se vielä jatkuu terveenä (esim. kontrolloiva vanhempi muodostaa nyt terveen lapsi-vanhempi-suhteen), anna anteeksi toiselle henkilölle jne.

5. Pyydä Jeesusta paljastamaan sinulle haavat, jotka ovat mahdollisesti epäterveiden tunnesuhteiden taustalla.  Pyydä Hänteltä parannusta.


Jos epätervettä suhdetta symboloivia lahjoja tai symboleita on vaihdettu, tuhoa ne.  Näitä voivat olla esim. sormukset, kukat, kortit, rakkauskirjeet, alusvaatteet jne.  Nämä symbolit voivat pitää sidettä paikoillaan.  Hankkiudu niistä eroon.

Esimerkkejä positiivisita sielunsiteistä:

5 Moos 13:4
Apt 11:23
1 Moos 2:24
Matteus 19:6
Apt 4:32
Ef 4:16
Fil 2:2
Kol 2:1-2
Ruut 1:14-17
1 Sam 18:1

Esimerkkejä negatiivisista sielunsiteistä:

Dan 2:43
1 Kor 6:15-20
2 Kor 6:14
1 Moos 34:2-3
1 Kun 11:1-2
San 22:5, 24-25
San 29:25
Gal 5:14 kommenttia:

 1. Hei,

  Oletko käyttänyt tekstiä kirjoittaessasi lähdekirjallisuutta? Olisi mukavaa saada ne näkyviin.
  Olen kanssasi samaa mieltä monesta asiasta, kirjoitat viisaasti. Blogisi käsittelee tärkeitä aiheita, kiitos!
  Mietin tätä tekstiä lukiessani, että epäterveiden sielunsuhteiden muodostumisen listaa. Se käsittää hyvin laajasti asoita eri tasoilta ja elämänalueilta. Esimerkiksi keskenmenon ja okkultismin oleminen samassa listassa ilman perusteluja on mielestäni hieman harhaan johtavaa. Ymmärrän toki tarkoittamasi, mutta keskenmeno on asia, johon nainen/perhe ei pysty itse vaikuttamaan. Nyt kun okkultismi on listattu samaan sen kanssa voi monelle tulla ahdistus asiasta. Kaipaisin siis ainakin perusteluja ja ehkä esimerkkejä siitä, kuinka epäterve sielunsuhde voi todella muodostua mainitsemiisi listan kohtiin. Jokaisesta keskenmenosta ei luultavastikaan muodostu epätervettä sielunsuhdetta.

  - Maria

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Maria,
   Kiitos viestistä!
   Kyllä, käytän lähteitä :) Olen maininnut Anna Travisin materiaalit muutamassa sisäinen parantuminen-tagillä julkaistussa postauksessa, mutta tässäpä se jäikin pois. Käytän sisäisen parantumisen kurssimateriaalia ja siinä on lähteissä mainittu seuraavat teokset:

   Anderson, Neil T. The Steps to Freedom in Christ. Gospel Light, 2001. (http://www.ficm.org)
   Hill, Craig. The Ancient Paths. Littleton, Colorado: Family Foundations International, 1992.
   Horrobin, Peter J. Healing Through Deliverance, Volume 2: The practice of Deliverance Ministry. Grand
   Rapids: Chosen Books, 2003. (http://www.ellelministries.org/about/index.htm)
   Howden, Janet. Pastoral Care Prayer Healing Model. Ontario: A Division of Arthur Zeilstra Ministries, Inc.,
   2003. (http://www.cornerstonechristian.ca)
   Jersak, Brad. Can You Hear Me: Tuning in to the God Who Speaks. Abbotsford, BC: Fresh Wind Press, 2003.
   Singing Waters Ministry Training Manual
   Smith, Edward. Beyond Tolerable Recovery. Campbellsville: Family Care Publishing, 2000.
   Travis, Anna. Undivided Heart Prayer Ministry. http://www.equigrp.net/undivheart

   Jos sinua kiinnostaa, nämä kaksi kirjaa on kurssilla suositeltuja kirjoja: Anna Travis: The Undivided Heart ja Brad Jersak: Listening Prayer for Inner Healing.

   Lopussa olevissa kysymyksissä oli linkki erääseen artikkeliin netissä. Luen myös aiheesta paljon ja jotain on voinut tarttua päähän artikkeleista ja kirjoista, mutten osaa sanoa lähdettä. Osa on omaa elämänkokemusta.

   Materiaaleissa oli tosiaan tuollainen lista, jossa on kaikki mahdolliset sielunside-tapaukset yhdessä. Itse ajattelen, että kun sitä lukee läpi, voi hoksata asioita, joiden ei tiennyt aiheuttavan sielunsiteitä, esimerkiksi kontrolloiva vanhempi. Turha syyllisyys ei ole tarpeen asioista, joita ei ole koskaan kohdannut.

   Suru voi olla asia, joka sitoo läheistään surevan ihmisen epäterveesti edesmenneeseen. Meidän tulisi vapauttaa kuolleet omaisemme Jeesukselle. Raamatussa on annettu suruajalle tietyt päivät (1 Moos 50:10 ja 5 Moos 34:8). Monissa kulttuureissa on edelleenkin tietyt suruajat, jolloin kuolleen perheessä käydään kylässä ja kuollutta itketään. Hautajaiset on suunniteltu olemaan tietty askel siinä, että rakkaamme luotetaan Jumalan käsiin ja luonnollinen sureminen on oikeaa, kunniottavaa ja tervettä.

   Jos ihminen kieltäytyy luopumasta kuolleesta, voi muodostua tilanne, jossa surun, murheen ja yksinäisyyden henget pääsevät käyttämään tilannetta hyväksi. Erityisesti keskenmenossa tai abortissa, jossa ei ole hautajaisia eikä siis mahdollisuutta jäähyväisiin ja luopumiseen symbolisesti, äiti voi jäädä epäterveesti sidotuksi lapseensa. En ole itse kokenut keskenmenoa, joten en osaa sanoa henkilökohtaisesti, millaisen prosessin äiti joutuu käymän surressaan lastaan. Tiedän kuitenkin ystävien kokemuksista, että suruprosessia käydään myös näissä tilanteissa ja terveessä prosessissa luovutetaan lapsi Jeesuksen käsiin.

   Toivottavasti tästä oli apua!   Poista
 2. Kiitos! :)
  Ainakin tässä oli uutta pohdittavaa ja perhedyttävää asiaan liittyen.
  Ja kyllä, Jumala puhuu, kasvattaa ja hoitaa myös kirjoitustesi kautta. Haasteita riittää, mutta onneksi yksin ei tarvitse matkaa tehdä.
  - Maria

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuo yhdessä eläminen onkin tosi tärkeä asia. Moni ongelma selkenee helpommin, kun sen saa jakaa ystävien kanssa. Tuen, neuvojen ja rukousten jakaminen luotettavien ystävien kanssa on uskon elämässä niitä parhaita juttuja!

   Poista

Tervetuloa keskustelemaan!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...