6.2.2016

Onko nainen heikompi astia?

Onko nainen miestä heikompi moraalisesti, henkisesti, fyysisesti tai hengellisesti?  
Heikomman astian merkitys oli minulle yllätys, mutta positiivinen sellainen! 


Raamatussa naisen ihmisarvo perustuu Jumalan luomistyöhön, ei sukupuoleen.  Kristinuskon hyvät uutiset naiselle julistavat, että mies ja nainen ovat yhtä arvokkaita.  Nainen ei ole toisen luokan kansalainen, jota ensimmäisen luokan kansalainen saa käyttää hyväkseen mielensä mukaan. 

Raamatun naiskuva on tasapainoinen.  Rankat yleistykset huorasta madonnaan puuttuvat sen sivuilta.  Kertomuksista löytyy esimerkkejä pahoista, syntisistä naisista, mutta myös useita älykkäitä, kykeneviä, kauniita ja moraalisesti puhtaita naisia.  Raamatun mukaan naiset ovat täysin kykeneviä valitsemaan oikein (tai väärin) ja tekemään rationaalisia päätöksiä.  Siellä ei koskaan yleistetä kaikkia naisia tyhmiksi, herkkäuskoisiksi, petollisiksi, vaikeiksi, tunteellisiksi, kevytkenkäisiksi, viettelijättäriksi tai pahoiksi.

Kontrasti on jyrkkä kun tutkitaan Raamatun ulkopuolisten kirjoitusten naiskuvaa.  Ensimmäisen vuosisadan kirjailijat kuvaavat naisia siveettöminä ja uhkana miehen hyvinvoinnille, himokkaina ja kavalina paholaisen portteina.  Nainen toi synnin maailmaan ja naiset ovat syyllisiä Jeesuksen kuolemaan.  Nämä mielipiteet ovat hämmästyttävän negatiivisia ja surullista kyllä eivät harvinaisia tänäkään päivänä.    

Blogissani tutkin Raamatusta löytyviä nais-teemaisia jakeita.  Niiden joukosta löytyy ajatus naisesta heikompana astiana.  Mitä tämä tarkoittaa?  Lähden selvittämään asiaa, koska minua kiinnostaa tietää millaista heikkoutta tässä tarkoitetaan.  Raamatussa ei koskaan halveksita naisia, joten jae ei voi tarkoittaa jotain naista vähättelevää.    

”Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.” 1 Piet 3:7.

Kontekstin ymmärtämiseksi jae pitää lukea asiayhteydessään.  Nämä jakeet ovat osa kokonaisuutta, jossa puhutaan alamaisuudesta.  Ensin Pietari käskee kaikkia kristittyjä olemaan ”alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden…” (2:13-).  Sitten hän kirjoittaa kehotuksia palvelijoille luvun 2 lopussa.  Luvun 3 alussa annetaan kehotuksia uskovalle naiselle (joista olen kirjoittanut täällä), sitten kehotuksia uskovalle miehelle (7) ja lopuksi kehotus kaikille uskoville (8):

“1. Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, 2. kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, 4. vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.
5. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; 6. niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää.
7. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.
8. Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä.” 
Heikompaan astiaan vertaaminen ei tarkoita naisen heikompaa hengellistä tai henkistä kykyä.  Pietari on juuri kuvaillut naista, joka laittaa toivonsa Jumalaan eikä anna minkään pelottaa itseään.  Hänellä on uskoa (hänen miehellään ei) ja hän elää pelottomasti, koska laittaa toivonsa Jumalaan (ei mieheensä).  Tämän Raamatunpaikan nainen on uskossaan itsenäinen ja emotionaalisesti tasapainoinen. 

Huomioi myös se, että jakeessa puhutaan aviomiehistä ja vaimoista.  Pietari käskee aviomiestä elämään ymmärtäväisesti vaimonsa kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa.  Kaikkien naisten yleistäminen heikommaksi kuin miehet ei ole hyvää Raamatun tulkintaa.  Jakeessa ei sanota, että kaikki naiset ovat heikompia astioita.  Vaimoa verrataan heikompaan astiaan eli jollain tavalla hän on niin kuin heikompi astia aviomieheensä nähden ja miehen pitää ottaa se huomioon ja elää kunnioittaen hänen kanssaan.

Tähän mennessä on siis selvinnyt seuraavat asiat:

Jae ei tarkoita, että naiset ovat hengellisesti tai henkisesti heikompia kuin miehet. 

Jae ei tarkoita, että kaikki naiset kaikkiin miehin nähden ovat niin kuin heikompia astioita; kyseessä on aviopuolisoiden välinen suhde.

Jae ei tarkoita, että vaimo on heikompi astia kuin aviomies.  Miehen pitää elää vaimon kanssa niin kuin heikomman astian kanssa ja osoittaa hänelle kunnioitusta. 

Mitä muuta voimme jakeesta saada selville? 

Sana heikko                                     

                                                    
Kun tutkin eri lähteitä (viitteet lopussa) esiin nousi yksi selitys, joka mielestäni määrittelee jakeen merkityksen järkeenkäyvästi. 

Ensimmäinen kuitenkin haluan puhua sanan heikko alkukielen merkityksestä ja miten sitä on käytetty muualla Raamatussa.  Sana ”heikko” on alkukielellä asthenos, joka muodostuu sanasta “Sthenos” (fyysinen voimakkuus) ja prefiksistä “a”, joka tarkoittaa “epä”.   Ei-vahva, ei-fyysisesti voimakas.   “Astheneia” on substantiivi, “astheneo” on verbi ja “asthenes” on adjektiivi ja nämä esiintyvät mm. Korinttolaiskirjeissä yli kymmenen kertaa.  Tässä muutama esimerkki Uudesta Testamentista:

Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset (I Kor 1:25).

Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön (Hebr 7:18).

Minä olin …sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa (Matt 25:43).

Henki tosin on altis, mutta liha on heikko (Matt 26:41).

Heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä (1 Kor 8:7).

Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot (1 Kor 9:22). 

Kuten jakeista käy selväksi, heikko ei välttämättä merkitse fyysisen voiman puuttumista.  Se voi tarkoittaa myös kuvaannollista heikkoutta.  Miehet ovat yleensä fyysisesti voimakkaampia kuin naiset.  Siksi miehet ja naiset eivät kilpaile toisiaan vastaan urheilukilpailuissa. Verratessa terveitä samanikäisiä, -kokoisia, ja – kuntoisia miehiä ja naisia, mies on aina voimakkaampi.  Fyysisestä ominaisuudesta ei voida kuitenkaan tehdä tämän jakeen merkitystä, koska onhan avioliittoja, joissa vaimo on fyysisesti voimakkaampi kuin aviomies.  Joskus terve vaimo huolehtii sairaasta miehestä. 

Koska sana heikompi ei merkitse hengellistä, henkistä eikä fyysistä heikkoutta, vaan näyttää keskittyvän aviopuolisoiden väliseen suhteeseen, on välttämätöntä ottaa huomioon Raamatun opetus aviomiehen ja vaimon suhteesta.Miehen ja vaimon roolit avioliitossa


Kun Paavali selittää miehen ja vaimon roolia avioliitossa, hän vertaa aviosuhdetta Kristuksen ja seurakunnan väliseen suhteeseen (Ef 5:22-33).  Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä.  Samoin miehen tulee rakastaa vaimoaan, laittaen itsensä alttiiksi hänen edestään.  Seurakunta on Kristukselle alamainen, koska Kristus on seurakunnan pää ja samalla tavoin vaimon tulee olla omalle miehelleen kaikessa alamainen, kunnioittaen häntä.  Paavali kutsuu tätä suureksi salaisuudeksi, mysteeriksi.   

Pietari kertaa juuri ennen tätä tutkimaamme Raamatunpaikkaa miten Kristus osoitti alamaisuutta ja rakkautta seurakuntaansa kohtaan luvun 2 lopussa:    
   
21. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, 22. joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", 23. joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, 24. joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut". 

Aviomiehen ja vaimon välinen suhde on mysteerinen.  Se on kuva Jumalan rakkaudesta kansaansa kohtaan tai Kristuksen rakkaudesta seurakuntaansa kohtaan.  Rooleja ei ole annettu satunnaisesti ja niiden paikkoja ei voi vaihtaa pilaamatta Jumalan tarkoitusta avioliittoa varten.  Ne nousevat Kristuksen ja seurakunnan tunnusomaisista tehtävistä.   Jumala haluaa sanoa jotain Pojastaan ja hänen seurakunnastaan, luodessaan tavan, jolla aviomiesten ja vaimojen tulee suhtautua toinen toisiinsa.  

Syntiinlankeemus ei tuonut johtajuutta ja alamaisuutta avioliittoon, vaan se pilasi ne.  Sen sijaan, että mies johtaisi nöyrästi ja rakastavasti, hän on joko vihainen dominoija tai laiskasti välinpitämätön.  Sen sijaan, että nainen älykkäästi ja halukkaasti alistuisi miehelleen, hän joko käyttää matelevaa manipulointia tai häpeämätöntä kapinointia.  Synti pilasi johtajuuden ja alamaisuuden ja teki niistä rumia ja tuhoavia asioita. 

Jeesus Kristus antoi mallin palvelevasta johtajuudesta.  Aviomies ei voi kontrolloida vaimoaan ja kutsua sitä jumalalliseksi johtajuudeksi.  Kristuksen esimerkki on antaa elämänsä rakkaansa puolesta,  uhrautua, palvella häntä.  Minkäänlainen hyväksikäyttö ei ole raamatullista ja näiden raamatunpaikkojen tarkoitus on käskeä aviomiehiä rakastamaan vaimojaan Jeesuksen lailla.   

”Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.” 1 Piet 3:7.
 
Kun Pietari antaa miehille käskyn elää vaimojensa kanssa kuin heikompien astioiden kanssa, hän jatkaa tätä samaa periaatetta.  Elä taidollisesti, elä ymmärtäväisesti, tunne vaimosi.  Mikä tekee hänestä ainutlaatuisen?  Millainen hän todella on?  Mikä on hänelle tärkeää?  Missä asioissa hän on lahjakas, mitkä asiat ovat hänelle vaikeita?  Mikä on hänen syvin kaipuunsa?  Kun aviomies etsii vastauksia näihin kysymyksiin oman vaimonsa suhteen, hän elää ymmärtäväisesti hänen kanssaan. 

Pietari käskee miestä myös kunnioittamaan vaimoansa.  Tässä nousee esiin ajatus naisesta heikompana astiana.  Avioliitossa nainen laittaa itsensä heikompaan asemaan alistuessaan miehensä palvelevaan johtajuuteen.  Vaimo on haavoittuvassa asemassa ja jumalallinen mies ymmärtää sen ja kunnioittaa häntä sen vuoksi.  Pietari itse asiassa varoittaa miehiä pitämään huoli siitä, että he elävät taidollisesti ja kunnioittavat vaimojaan, muuten heidän rukouksensa estyvät.  Vaimo on elämän armon perillinen niin kuin mieskin, joka ansaitsee kunnioituksen ja arvostuksen – hän on kaikkea sitä mitä Jumala sanoo hänen Kristuksessa olevan. 

Vaimo on avioliitossa ikään kuin heikompi astia kun hän alistuu miehelleen ja seuraa tämän johtajuutta.  Jumala turvaa tällaisen asenteen omaavan naisen, kun Hän Pietarin kautta käskee aviomiestä elämään taidollisesti vaimonsa kanssa ja kunnioittamaan häntä.  Vaimolla ei ole mitään pelättävää ollessaan alamainen tällaiselle aviomiehelle.     

Niin tärkeää on miehen ymmärtää ja rakastaa vaimoaan, että hänen rukouksensa estyvät, jos hän ei tee niin.  Vaimosta huolehtiminen ja hänen tarpeidensa tietäminen on elintärkeää.  Joka vähättelee tai nöyryyttää vaimoaan, sen sijaan, että kunnioittaisi häntä uskon kanssaperillisenä, ei ole ymmärtänyt Jumalan tarkoitusta avioliittoa varten.  Avioliittoon panostaminen ja sen parantaminen on Jumalan palvelemista, se on hengellistä työtä ja Hänen mielensä mukaista. 

Vaimon vertaaminen heikompaa astiaan ei siis ole ollenkaan vähättelevä asenne naisia kohtaan.  Se on varoitus aviomiehille kohdella vaimojaan, jotka alistuvat miehelleen, rakkaudella ja kunnioituksella, ja nöyrästi palvelemaan heitä johtajuudellaan, Kristuksen Jeesuksen esimerkin mukaan.  


Oletko sinä koskaan kuullut opetusta tästä jakeesta?  Miten tätä jaetta tulkitaan?  Lisäluettavaa ja lähteet: 

Tässä artikkelissa puhutaan ensimmäisen vuosisadan perhekulttuurista aiheeseen liittyen: 
Jen Wilkin: How Are Women Weaker Vessels?

Tässä linkissä keskustellaan jakeen erilaisista käännöksistä ja alkukielen sanoista: 

Jae kreikan kielellä, linkit jokaisen sanan merkityksiin ja kaikkiin jakeisiin, joissa se esiintyy:


John Piper: Husbands Who Love Like Christ and the Wives Who Submit to Them

Wendy Alsup: Husbands Who Love Their Wives as Christ Loved the Church

Kenneth S. Wuest: Word Studies in the Greek New TestamentKuvat:
Free Digital Photos/Serge Bertasius Photography

6 kommenttia:

 1. Kiitos (jälleen kerran) hyvästä tekstistä! :)
  Tässä tuli ilmi paljon sellaista kyseisestä kohdasta, mitä en ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Olen kokenut kohdan hieman vaikeana ja kuullut käytettävän sitä perusteluna, ehkä leikilläänkin, ei niin kehuttaviin tekoihin.
  Olen ajatellut, että hiekomman astian yksi merkitys voisi olla naisen herkkyys ja kauneuden taju. Usein todella kauniit ja arvokkaat astiat ovat ohuempaa lasia tai posliinia kuin käyttöastiat. Ja näin miehen tulisi kohdella naista hellästi, kuten herkästi rikki menevää astiaa. Kirjoititkin jo hieman samasta aiheesta tekstissäsi, kun sanoit että miehen tulisi etsiä vaimonsa sisintä, taitoja jne.
  Mietin myös, että ehkä tekstin kirjoittamisen aikaan Pietarilla oli tarve sanoa miehille painokkaasti avioliitosta. Pietarin käyttämät sanat ja maininta rukousten estymisestä ei vaikuta kevyeltä ilmaisulta. Tuntuu, että nykyajassa monet miehet ovat kovettuneita. He eivät ole kosketuksissa sisimpäänsä kuin humalassa, eikä mies saa itkeä. Ehkä näin oli jo silloin ja Pietari näki, ettei se tee mitään hyvää avioliitolle tai miehille ylipäänsä. Ehkä Pietari halusi rohkaista miehiä ja toivon, että sama Raamatunkohta rohkaisee miehiä vieläkin elämään avoimesti sellaisena kuin Jumala on heidät luonut.
  Puhe heikommasta astiasta asettaa myös itseni pienelle paikalle: kuinka paljon minulla onkaan vielä opeteltavaa alistumisessa ja luottamisessa. Jumala on hyvä, kun nostaa kipukohtiamme esiin ja saamme tulla niiden kanssa hänen eteensä uudelleen ja uudelleen.
  - Maria

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Maria, kiitos kommentista ja ajatuksista! En ajatellutkaan tuota, että miehelle on hyväksi joutua kaivautumaan vaimonsa sisimpään - samalla siinä kaivautuu omaan sisikuntaansa, koska vaimokin varmasti haluaa oppia tuntemaan miehensä syvällisesti.

   En kirjoittanut artikkelissa sen enempää tuosta heikkoudesta - me olemme kaikki heikkoja ja Jumala näyttää olevan mielistynyt itsessään heikkoihin ihmisiin. Mieskin on siis heikko, mutta avioliitossa nainen asettaa itsensä heikompaan asemaan alistumalla. En myöskään analysoinut sanaa "astia", joka esiintyy muuallakin Raamatussa. Aika moni ajattelee noin, että nainen on se hienommasta tai aremmasta materiaalista tehty - vaikka ymmärrän toisaalta ajatusta, en ole varma voiko tässä kohtaan tehdä tuota johtopäätöstä. Toisaalta olemme kaikki savea, ja maaksi muutumme jälleen, toisaalta UT:ssa puhutaan astioista, jotka on tehty eri käyttöä varten ja ovat siis eri arvoisia. Mielekiintoista pohdintaa.

   Onnellista viikonloppua!

   Poista
 2. http://www.tv7.fi/vod/player/46526/ Hei! Saattaisit pitää tästä videosta. Tulit siitä sydämelle.😊Tuli mieleen myös, että kun naista on käsketty kunnioittamaan ja miehen rakastamaan vaimoaan. Niin ne ovat myös syvimpiä tarpeitamme. Mies kaipaa erityisesti kunnioitusta ja nainen rakkautta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos linkistä! Enpäs olekaan törmännyt näihin opetusvideoihin aiemmin. Täytyy ajan kanssa tutustua paremmin tähän Biltziin ja hänen opetuksiinsa!

   Poista

Tervetuloa keskustelemaan!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...