8.7.2017

Äiti, perheen vahtikoira

Proverbs 31:27  (WisdomsPosts.com)

Hän tarkkaa talonsa menoa, eikä hän laiskan leipää syö.  San 31:27

Tämä on viimeinen jae, jossa kuvaillaan Sananlaskujen luvun 31 naisen tekemisiä.  Siihen ikään kuin tiivistyy hänen toimeliaisuutensa ja työn ilonsa.  On vaikuttavaa miten paljon aikaa kelpo vaimo käyttää kotinsa hoitoon ja läheisistään huolehtimiseen.

Haluan kiinnittää huomiota kahteen sanaan tässä jakeessa.  On aina antoisaa tutkia sanojen alkukielen merkityksiä sekä vertailla jaetta samankaltaisten jakeiden kanssa.  Yksi Raamatun upeista ominaisuuksista on se, että se selittää itse itseään.  Jos jokin asia mainitaan tärkeänä, se tulee esiin myös muissa yhteyksissä, jotka valaisevat asiaa. 

Hän tarkkaa talonsa menoa

San31 nainen tarkkailee ympäristöään.  Samaa hebreankielistä verbiä tsaphah käytetään Raamatussa vartijasta ja henkilöstä, joka tähyilee, väijyy tai odottaa.  Se on usein armeijaan ja sotaan liittyvä sana. 

Kelpo vaimo on perheensä vartija; hän tähyilee uhkia ja vihollisia, jotka voivat vaarantaa hänen perheenjäsentensä hyvinvoinnin. Hän on varuillaan.  Mikään ei jää huomioimatta eikä mitään pääse sujuttautumaan hänen perheeseensä ilman, että hän tietää asiasta.  Talouden yksityiskohdat ovat hänen tiedossaan – olkoon ne sitten kotitöihin, lapsiin tai asenteihin liittyviä.


Eikä hän laiskan leipää syö

Sana atsluwth tarkoittaa laiskaa, velttoa ihmistä, joka ei huolehdi velvollisuuksistaan.  San31 nainen ei ole ihminen, joka leväperäisesti antaisi perheensä ja kotinsa joutua hunningolle.  Ei, vaan hän on valpas ja toimii ahkerasti perheensä parhaaksi.

Laiskuus johtaa tylsyyteen, juoruiluun, haaskaamiseen, kiittämättömyyteen ja kiistelyihin. Ahkeruus on meille hyväksi, kuten kirjoitin aiemmin täällä.  Jumala antoi jo paratiisissa ihmisille tehtävän.  Meidät on luotu tekemään.    

Vanhassa Testamentissa löytyy varoituksia sekä laiskuudesta että köyhien auttamisen laiminlyönneistä, mutta Hesekielin kirjan kohta osuu erityisesti naisten sydämeen, koska siinä syntisestä kaupungista käytetään feminiinimuotoa:

Hes 16:49 Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. 

Sana "huoleton lepo" on tässä samaa alkujuurta kuin San 31:27 jakeen laiskuus, atsluwth.  Kontrasti on selvä: viisas nainen on ahkera ja huolehtii muista ihmisistä.  Tyhmä nainen on laiska, ylpeä, itsekäs. 

Ristiviitteet

Ristiviite tarkoittaa, että jakeelle (tapahtumalle, sanonnalle) on olemassa rinnakkaiskohta muualla Raamatussa.  Jakeelle San 31:27 löytyy viisi ristiviitejaetta.  Niistä löytyy lisää ymmärrystä San31 vaimon tehtävään:

San 14:1 Vaimojen viisaus talon rakentaa, mutta hulluus sen omin käsin purkaa. 

1 Tess 4:11 …ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet, 

2 Tess 3:6 Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.
 
1 Tim 5:10 …josta on todistettu, että hän on tehnyt hyviä töitä, on lapsia kasvattanut, vieraita holhonnut, pyhien jalkoja pessyt, ahdistettuja auttanut ja kaiken hyvän tekemistä harrastanut. 

Tiitus 2:4 …voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa,

 
Naisilla on tärkeä tehtävä kodin ja perheen rakentamisessa.  Kun nainen huolehtii tästä tehtävästään, se tuo kunniaa uskovien yhteisölle ja ennen kaikkea Jumalalle.  Kaikkein tärkein, ihmiset, voivat hyvin kelpo vaimon perheessä ja yhteisössä, olivatpa he sitten lapsia, vieraita, uskonsisaria- ja veljiä, köyhiä, maahanmuuttajia, sairaita, tai yksinhuoltajia.  


Käytännössä

Miten laittaa tämän jakeen opetukset käytännössä toimimaan?  Minua haastoi ajatus, että olen vartiopaikalla perheessäni.  Hallintavaltani alle kuuluu kaikki taloudenhoitoon liittyvät asiat, mutta erityisesti vastuullani on ihmissuhteet. 

Kiinnitänkö huomiota siihen, mitä lasteni elämässä on meneillään, millaisia asenteita he tuovat esiin, miten kasvatan ja koulutan heitä, millaisia sanoja heidän suustaan tulee?  Nämä ovat asioita, joilla on pysyvä merkitys. 

Vartija näkee vihollisen ensimmäisenä.  Usein äiti huomaa lastensa elämässä asioita, jotka tulevat tuhoamaan ja vahingoittamaan.  Monta kertaa minä olen ollut aloitteentekijä, kun olemme vanhempina puuttuneet johonkin asiaan.  Äidin vaisto on Jumalan antama ominaisuus naiselle, perheen vartijalle. 

Mitä olisi tapahtunut, jos San31 nainen ei olisi tarkannut talonsa menoa?  Mitä tapahtuisi meillä kotona, jos en kiinnittäisi huomiota lapsiini, mieheeni, rahankäyttöön, ruokavalioon?  Kelpo vaimon tehtävä vartioida kotiaan on korvaamaton.  Kukaan ei ole siihen niin sitoutunut kuin hän.       

Haluan kiinnittää myös huomiota asioihin, jotka ryöstävät aikaani ja energiaani niin, että en huolehdi vaimon, äidin ja kodinhoitajan velvollisuuksistani.  En halua olla laiska.  Mutta en halua myöskään olla niin kiireinen muiden asioiden parissa, että en tiedä mitä avioliitolleni tai lapsilleni oikeasti kuuluu.  

Tämä vaatii pysähtymistä ja oman ajankäytön arvioimista.  Mitkä asiat heikentävät tehokkkuuttani tai vievät huomioni kokonaan pois miehestäni, kodistani ja lapsistani?  Mitä heikkouksia minulla on (kysy mieheltä ja lapsilta. Auts!)?  Olenko valmis luopumaan asioista, jotka tuhlaavat aikaani tai vievät energiani? 

Olen kirjoittanut San31 naisen tehtävistä, jotka ovat moninaisia. Seuraavissa jakeissa kerrotaan, mitä San31 naisen perhe ajattelee hänestä!   


Raamatunopiskelua varten Blue Letter Bible on erinomainen apu.  Käytin sitä apuna, kun etsin alkukielen sanojen merkityksiä ja ristiviitejakeita jakeelle San 31:27. 


Kuva: Wisdomspost.com


2 kommenttia:

  1. Ihanaa kun kirjoitat näistä asioista, jatka tätä tärkeää työtä!!

    VastaaPoista

Tervetuloa keskustelemaan!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...