20.11.2020

Lapsen oikeudet - entä velvollisuudet?

Suomessa perus- ja ihmisoikeudet ovat kaikille ihmisille yhdenvertaisesti kuuluvia oikeuksia.  Tämä kannattaa sanoa ääneen, sillä asia ei ole sama kaikissa maailman maissa.  Suomessa jokaisen perusoikeudet on turvattu Suomen perustuslaissa. Ihmisoikeudet on puolestaan turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. 

Tänään vietetään lasten oikeuksien päivää - ne perustuvat YK:n lapsen oikeuksia koskevalle yleissopimukselle, joille on annettu kansallisen lain asema.  Ymmärrän halun mahdollistaa jokaiselle lapselle hyvät eväät elämään. On myös aikuisten tehtävä pitää huolta lapsista ja varmistaa turvallinen lapsuus jokaiselle. 

Koulun kautta erityisesti huomaamme, miten järjestelmällisesti nuorta sukupolvea opetetaan heidän oikeuksistaan.  Ekaluokkalainen kantoi tänään kotiin koulusta saadun Hesarin Lasten Uutiset-lehden.  Lapsen oikeuksista puhuvalta sivulta hän vinkkasi äidille "Oikeus olla tekemättä työtä"-kohdan.  

Oikeudet ovat tarpeen, mutta niistä ei pidä puhua yksittäisinä vaatimuksina.  Minä opetan lapsillemme myös velvollisuuksista. Vaadimme heitä tekemään kotitöitä, opetamme heitä ottamaan vastuuta, neuvomme ottamaan toiset huomioon. Lapsi, joka ei ymmärrä velvollisuuksiaan, kasvaa itsekeskeiseksi. 

Jokainen on kohdannut ihmisiä, jotka huolehtivat tarkasti omista oikeuksistaan. Se ei ole enää yllättävää. Mutta kohtaapa ihminen, joka ottaa velvollisuutensa vakavasti, joka jättää jopa omat oikeudet käyttämättä muiden hyväksi. Siinä on jotain erikoista! 

Raamattua lukiessa joutuu usein kohtaamaan tämän tapaisia erikoisuuksia.  

Jumala kutsuu omiaan elämään muiden hyväksi.  Jeesus on äärimmäinen esimerkki elämästä, jossa ei vaadittu omia oikeuksia.  Ja me pystymme elämään muiden hyväksi, koska Jumala itse on puolellamme. "Herra vie minun asiani päätökseen. Herra, sinun armosi pysyy iankaikkisesti; älä jätä kesken kättesi työtä." Psalmi 138:8. Me pystymme siihen, koska uskomme Jumalaa kun Hän sanoo: "Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisten parasta." 1 Kor 10:24 ja "Rakkaus...ei etsi omaansa." 1 Kor 13:5. 

Lapsuus on erityistä aikaa, jolloin vanhempina olemme niin kovasti lapsiemme puolella, suojelemme heitä, autamme heitä ja neuvomme heitä, että kun tulee hetki jolloin he voivat laittaa jonkun toisen oikeudet omiensa edelle, he pystyvät niin tekemään. He tietävät, että heitä kannatetaan, joku on heidän puolellaan, joku vie heidän asiansa päätökseen. Heidän koko lapsuutensa on todistus siitä, että he eivät ole omillaan. 

Rakkaus vahvistaa ja varustaa heidät ottamaan muut huomioon. Jopa niin pitkälle, että he mielummin antavat omat oikeutensa pois. 

Mielenkiintoista on, että Rakkauden jalouden ylistystä kuvaavassa luvussa on myös seuraava jae: "Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on." 1 Kor 13:11. 

Lapset ovat epäkypsiä, ja tarvitsevat aikuista ohjaamaan heitä kasvussa kohti kypsyyttä. Saakoon lapsemme oppia meidän elämämme esimerkistä, että Jeesuksen sanat "Autuaampaa on antaa kuin ottaa." Apt 20:35.

"Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus." 1 Kor 13:13. 

Lue alta muiden vuosien tekstini Lapsen Oikeuksien Päivänä.  Ihan lopussa löytyy kaikki lapsen oikeudet.         Tässä viime vuoden aloitus lapsen oikeuksille: 

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Näin alkaa lista lapsen oikeuksista. 

Tiedätkö, mikä lapsi on? kysyin tänään kuopukselta. Lapsi on pieni ihminen, josta pitää huolehtia ja jota pitää rakastaa. Lapsi on rakas ja tärkeä ja ihana. Suukottelin pientä pehmeää poskea. 

Vaikkakaan en sinisilmäisesti usko, että pelkkä sopimus auttaa meitä kohtelemaan lapsia oikein, on hienoa vuosittain pysähtyä muistamaan, miten paljon alle 18-vuotiaat tarvitsevat meitä aikuisia.

Sopimuksessa esillä pidettävät asiat ovat alku sille, että kunnioitamme lapsen ainutlaatuista elämää, alusta alkaen, jo ennen syntymää. 

Uskon, että Jumala antaa elämän. Haluan auttaa jokaista elämän alussa olevaa lasta parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin, koska lapset ovat Jumalalle tärkeitä. Jokaisella lapsella on lahjoja ja kykyjä tuoda iloa, luovuutta, kekseliäisyyttä tai järjestystä maailmaan. 

Hienointa vanhemmuudessa onkin auttaa lasta kehittämään omia lahjakkuuksia ja etsimään omille jaloille sopivaa polkua tulevaisuudessa. 
Tässä on muutama vuosi sitten kirjoittamani teksti Lapsen oikeuksista: 

Lapsen oikeuksien päivänä pidetään esillä sopimusta, jossa on sovittu kaikille lapsille kuuluvat oikeudet. YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. 

Sopimuksen tärkein tavoite on perusoikeuksien: terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille. Se on valtioita sitova ihmisoikeussopimus. Vain kolme maata maailmassa ei ole allekirjoittanut sitä. 

Luin tämän sopimuksen läpi. Siinä on 45 erityistä kohtaa, määritellen kaikki oikeudet, jotka lapsilla tulisi olla. Sopimuksen kirjoittamisessa oli mukana valtioita, kansalaisjärjestöjä, sosiaalityöntekijöitä, lakimiehiä, ihmisoikeusasiantuntijoita, hengellisiä johtajia, kasvatustieteilijöitä ja muita asiantuntijoita. Heillä meni noin 10 vuotta sopimuksen kirjoittamiseen ja se on hyvin perusteellinen. 

Jotenkin minua kosketti erityisesti artikla nro 6: 

 6. Jokaisella lapsella on oikeus elämään. 

Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle. Oikeus elämään. Lapsella on oikeus jäädä henkiin ja kehittyä. Silti hälyttävän suuri osa maailman lapsista kuolee ennen viidettä ikävuottaan. 

Kaksi vuotta sitten 6,9 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuoli. Kaksi kolmasosaa näistä kuolemista olisi voitu estää (Wikipedia). Voi miten paljon maailmassa onkaan tarpeita! 

Vuonna 2009 maailmassa oli 31 maata, joiden alle 5-vuotiaista 10% kuoli. Kuvittele tätä Suomessa; että jokaista tuntemaasi yhdeksää lasta kohti olisi yksi, joka ei selvinnyt viidennelle ikävuodelle. 

Lapsella on siis oikeus elämään. Mutta ei vain elämään sen alkuperäisessä määritelmässä; henkiinjäämistä ja kehittymistä. Lapsella on oikeus yltäkylläiseen elämään. Jokaisella lapsella on oikeus ikuiseen elämään. Siksi Lapsen Oikeuksien Sopimuksen artikla numero kuusi jää vajaaksi.

Lapsilla on oikeus kuulla, että heillä on mahdollisuus yltäkylläiseen elämään. Mahdollisuus runsaaseen elämään, jossa runsaus ei tarkoita pursuilevia ruokakaappeja tai vaatekaappeja tai lelukaappeja.

Mahdollisuus elämän täyteyteen, jossa sydän voi olla täynnä iloa ja rauhaa ja voimaa huolimatta siitä kärsiikö henkilö sairaudesta, köyhyydestä tai koettelemuksista. 

Yltäkylläinen elämä on vastakohta tyhjyydelle, tyytymättömyydelle ja tarkoituksettomuudelle. Yltäkylläistä elämää elävältä ei puutu mitään. 

Jokaisella maailman lapsella on oikeus kuulla, että hän voi saada ikuisen elämän. Että hän voi oppia tuntemaan ikuisen Jumalan, elämän antajan, henkilökohtaisesti. Että hän voi paeta kuoleman valtaa, elää pelotonta elämää pelottavassa maailmassa. Että tämä näkyvä ei ole kaikki mitä on, vaan on tulossa on parempaa. On toivo. Millaisen muutoksen ikuisen elämän lupaus saakaan aikaan ihmiselämässä!

"Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus". Sinulla, aikuisella, on velvollisuus, että maailman lasten oikeudet toteutuvat. Lapsella on oikeus kuulla evankeliumi omalla kielellään, kultturellisesti ymmärrettävällä tavalla. Meillä on velvollisuus siihen, että se toteutuu. 

Voimme lukea tämän sopimuksen artiklat ja lisätä sinne paljon muutakin rikkautta, jota meille on suotu Jumalan Sanassa. Meillä kristityillä on oikeasti hyviä uutisia tämän päivän lapsille. Meidän ei pidä piileskellä ja hiippailla mumisten jotain pyhäkoulutunneista ja kivoista iltapäiväkerhoista. Meillä on sanoma, joka muuttaa maailmaa...ja sinä voit aloittaa sen sieltä oman lähiympäristösi lapsista. Yhden lapsen maailma voi muuttua sinun välitykselläsi...ja hän saa omakseen Jumalan lapsen oikeudet.

Siunattua Lapsen Oikeuksien Päivää! 

Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä (Unisefin sivuilta): 

1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. 
2. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi. 
3. Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu. 
4. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet.
5. Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa. 
6. Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle. 
7. Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä, mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. 
8. Lapsella on oikeus säilyttää henkilöllisyytensä, kansalaisuutensa, nimensä ja sukulaissuhteensa. 
9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista.
10. Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri valtioihin, on valtion velvollisuus käsitellä hakemus perheen jälleenyhdistämiseksi myönteisesti ja viivyttelemättä.
11. Valtioiden on estettävä lasten laittomat kuljetukset maasta. 
12. Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. 
13. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa. 
14. Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Valtion tulee kunnioittaa vanhempien lapselle antamaa ohjausta tämän oikeuden käyttämisessä.
15. Lapsilla on oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä.
16. Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa. 
17. Lapsella on oikeus saada tietoa esim. television, radion ja lehtien välityksellä. Valtiolla on velvollisuus rohkaista tiedotusvälineitä tuottamaan lapsen hyvinvointia ja kehitystä tukevaa aineistoa. Lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta. 
18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa.
19. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. 
20. Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea. Tällöin on kiinnitettävä huomiota lapsen kasvatuksen jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen taustaan.
21. Lapsi voidaan adoptoida, jos se on lapsen kannalta paras vaihtoehto. 
22. Valtion tulee suojella pakolaislapsia ja huolehtia heidän tässä sopimuksessakin lueteltujen oikeuksiensa toteutumisesta. 
23. Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä.
24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa. 
25. Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoito ja sijoituksen perusteet tulee tarkistaa ajoittain. 
26. Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan. 
27. Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.
28. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.
29. Koulutuksen tulee kehittää lapsen kykyjä, ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista sekä suvaitsevaisuutta.
30. Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus ryhmänsä kulttuuriin, uskontoon ja kieleen. 
31. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. 
32. Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään. 
33. Lasta on suojeltava huumeidenkäytöltä. 
34. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. 
35. Valtioiden on estettävä lapsikauppa. 
 Artiklat 34. ja 35.: kts. lisäpöytäkirja koskien lapsikauppaa ja lasten hyväksikäyttöä prostituutiossa ja pornografiassa 
36. Lasta on suojeltava kaikelta hyväksikäytöltä. 
37. Lasta ei saa kiduttaa. Lasta ei saa rankaista julmalla tai halventavalla tavalla. Lapsen vangitsemista on käytettävä vasta viimeisenä keinona ja tällöin lasta on kohdeltava inhimillisesti ja hänen ikänsä huomioiden. 
38. Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia. (Ikäraja nostettu lisäpöytäkirjassa viidestätoista kahdeksaantoista vuoteen.) 
Artikla 38: kts. lisäpöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin konflikteihin 
39. Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on autettava toipumaan ja hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan on edistettävä.
40. Lakia rikkonutta tai siitä epäiltyä lasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan kunnioittaen ja hänen ikänsä huomioon ottaen. 
41. Jos valtion kansallinen lainsäädäntö turvaa lapselle paremmat oikeudet kuin tämä sopimus, sitä on noudatettava. 
42. Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet. 
43. Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. 
44. Valtioilla on velvollisuus raportoida säännöllisesti lapsen oikeuksien toteutumisesta.
45. Erityisjärjestöillä, UNICEF:illa ja muilla YK:n elimillä on oikeus ja velvollisuus arvioida ja edistää sopimuksen täytäntöönpanoa. 
 46. – 54. Nämä artiklat koskevat sopimukseen liittymistä, sen voimaantuloa ja muutoksia. 

 Kuva:Pixabay/Pezibear ja WikiImages

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tervetuloa keskustelemaan!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...