3.2.2017

Miksi tarvitsen sekaystävyyksiä?Ystävyys on yksi arvokkaimmista asioista elämässä.  Lapsuudessa ja nuoruudessa luodut ystävyyssuhteet ovat tärkeitä, erityisesti, koska ystävyyksien luominen kolmenkympin jälkeen on tutkitusti vaikeaaVanhempana tuntee itseään paremmin eikä ole niin kiire tutustumaan jokaiseen vapaana olevaan sieluun.  Moni on kiireinen työn, perheen ja rutiinien parissa, eikä syvällisten ystävyyssuhteiden luomiseen jää aikaa tai energiaa.  Tässä vaiheessa jo olemassa olevien ystävyyssuhteiden ylläpitäminen on haaste,  eikä uusia ole tulossa niitä korvaamaan.

Ystävyystaidot ovat hakusessa.  Seurakunnassakin voimme usein hengailla yhdessä, mutta osaammeko luoda syviä ystävyyssuhteita edes oman sukupuolemme kanssa?  Ystävyys on taitolaji, joten kannattaako edes puhua sukupuolirajoja ylittävästä ystävyydestä, ennenkuin osaamme olla hyviä ystäviä omaa sukupuolta olevien kanssa?  Oman elämän ja ajatusten paljastaminen toiselle ihmiselle on haaste, jota edes kristittyinä emme välttämättä osaa ottaa vastaan.

Vasta luodussa luomakunnassa oli vain yksi asia, joka ei ollut hyvin.  Jumala katsoi Aadamia ja sanoi: “Ei ole ihmisen hyvä olla yksin”.  Mies, jolla oli täydellinen yhteys elävän Jumalan kanssa, tarvitsi toista ihmistä.  Mies sai kumppanikseen naisen.  Vaikka Eeva olikin Aadamin vaimo, ei avioliitto ole ainoa vastaus ihmisen yksinäisyyteen.  Paavali hehkutti sinkkuelämää, muttei hänellä ollut komplekseja sekaystävyyksien suhteen, vaan hän arvosti naispuolisia ystäviä ja työtovereita.   

Tässä Joshua D. Jonesin kirjasta poimittu kuusi syytä miksi ystävyydet miesten ja naisten välillä ovat kaiken vaivan arvoista:

1. Parantuminen, ilo ja kasvu


 Moni nainen on kokenut miesten taholta hylkäämistä, ja samoin miehet naisilta.  Rakkauden, ystävällisyyden ja hyväksynnän osoittaminen sukupuolirajojen yli voi tuoda parantumista sisimpiin haavoihin ja vääristyneeseen mies- tai naiskuvaan.  Nainen, joka “vihaa” miehiä, tarvitsee ystävyyksiä luotettavien miesten kanssa.  Mies, joka epäluuloisesti kyräilee naisia, tarvitsee ystävyyksiä rehellisten naisten kanssa.  Ystävät saavat meidät tuntemaan olomme hyväksi, ja tässä maailmassa tämä on tarpeen!

Daavid kirjoittaa ilosta, jota hänen jumalalliset ystävänsä tuovat hänelle: "Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mielisuosioni" (Ps 16).  Paavali kirjoitti ystävistään, miehistä ja naisista, "iloni ja kruununi". Tarvitsemme toisia ihmisiä, voidaksemme kokonaisesti olla oma itsemme. 

Mutta eivätkö miehet voi vain olla ystäviä miesten kanssa, ja naiset naisten? Nämäkin ystävyyssuhteet ovat tarpeen, mutta ne eivät korvaa sukupuolten välistä ystävyyttä.  Jumala on luonut meidät mieheksi ja naiseksi.  Sukupuolemme erottaa meidät toisistamme.  Vaikka yhdessä olemme Jumalan kuva, heijastamme häntä eri tavoin yhdessä.  Ystävyys miesten ja naisten välillä tuntuu erilaiselta, koska olemme erilaisia.

Naiset kertovat, että miesten kanssa seurustellessa esillä on asioiden kepeys, vitsailu ja huumori, joka ei ole niin helppoa naisten välillä.  Myös kokemus "isoveljestä" ja suojelijasta ja sisäpiirin tieto siitä, mitä miehet oikein ajattelevat, ovat positiivinen kokemus.

Miehet arvostavat sitä, että voivat puhua syvällisesti naisten kanssa.  Miehet kokoontuvat usein tekemisen varjolla yhteen, mutta naisen kanssa voi istua, keskustella ja uskoutua.  Yleensä mies-nais-ystävät viettävätkin aikansa keskustellen.

Jumala on luonut meidät nauttimaan toinen toisistamme, eroistamme huolimatta.  Se auttaa meitä kasvamaan.  Hengellinen äiti tai sisko antaa meille asioita, joita emme saa hengelliseltä isältä tai veljeltä.

2. Se auttaa vastustamaan kiusauksia


Tiukat säännöt miesten ja naisten kanssakäymiselle luovat etäisyyttä sukupuolten välille.  Säännöt lupaavat, että niitä noudattaessa pysymme seksuaalisesti puhtaana ja suojelmme avioliittomme suhteilta.  Ne valehtelevat.

Sekaystävyydet tyydyttävät sosiaalisia ja psykologisia tarpeita, joita mies-mies- ystävyydet tai nais-nais-ystävyydet, niin tärkeitä kuin ovatkin, eivät pysty tyydyttämään.  Hengellinen isä voi korvata poissaolevan biologisen isän.  Nuori mies voi kaivata vanhemman, hengellisen äidin huolenpitoa.  Ystävyydessä voi tuoda esille sisaruusrakkautta ja hyväksyntää eri tavalla miesten ja naisten välillä, kuin pelkästään omaa sukupuolta olevien ystävien kautta.

Nuorisotyössä mukana olleet tunnistavat monen nuoren isänkaipuun.  Terveet ja positiiviset kokemukset vanhempien miesten kanssa, esim. nuoristyöntekijän osalta voi olla jumalallinen vastaus hyväksynnän ja arvostuksen tarpeelle.  Silloin nuoren ei tarvitse lähteä etsimään tätä hyväksyntää maailman menoista.

Tutkittaessa nuorten miesten pornoriippuvuutta ja siitä irti pääsemistä, huomattiin, että jos nuorilla miehillä on elämässään hengellisiä, kypsiä siskoja, joiden kanssa hän voi viettää  aikaa mielekkäällä tavalla, hän on vähemmän altis lukkiutumaan kotiin ja objektoimaan naisia tietokoneen ruudulla.  Hän on saanut naisilta huomiota ja hyväksyntää oikeassa elämässä terveellä tavalla, eikä tarvitse siihen korviketta.  Suurin syy pornon käyttöön on yksinäisyys.

3.  Se vahvistaa avioliittojamme


Aviopuolisot tarvitsevat aikaa keskenään, mutta jokainen voi myöntää ystävien merkityksen aviopuolisoiden elämässä.  Olen itse kiitollinen niistä uskollisista ystävistä, joiden kanssa mieheni viettää aikaa.

Kun vastakkaista sukupuolta olevat ystävät tukevat avioliittoasi sataprosenttisesti, he antavat usein arvokasta tukea ja sisäpiirin ymmärrystä sinun ja puolisosi välille.  Miespuoliset ystävät voivat sanoa suoraan, jos vaimon käytös ei tule toimimaan.  Naispuoliset ystävät osaavat antaa yksityiskohtaista palautetta naisen kanssa elämiseen.  Kun ystävät tukevat avioliittoasi, he ovat elämän rikkaus.

Puoliso ei voi täyttää kaikkia tarpeita.  Se olisi liikaa vaadittu yhdeltä henkilöltä.  Avioliitto, jossa molemmilla on ystäviä, voi hyvin.  Avioliitto, jossa molemmilla on sekaystävyyksiä, voi vielä paremmin.  Aviomies ei voi ottaa jokaisen hengellisen isän ja veljen ja pojan paikkaa, vaan terveessä seurakunnassa on muitakin miehiä sitä varten.

4.  Se on käsky


Olemme kutsutut olemaan Jumalan perhe.  Kirjoitin viimeksi siitä, miten ihmissuhteetseurakunnassa toimivat.  Usein seurakunta vääristyy ydinperheistä muodostuviin klikkeihin ja unohtaa sinkut ja ystävyyssuhteet.

Raamatulliset käskyt rakastaa toinen toisiamme täydestä sydämestämme ei ole rajattu vain omaa sukupuolta olevia kohtaan.  Meidän tulee rakastaa, tukea ja rohkaista jokaista perheenjäsentä, sukupuolesta huolimatta.  Emme voi paeta tätä käskyä sopivuussääntöihin.  Jos joku tarvitsee hyväksyntää, kuuntelijaa, ystävää, emme saa paeta sukupuolirajojen taakse.

Jos ystävyyksien luominen ja ylläpitäminen on nyt hankalaa, se tulee olemaan entistä vaikeampaa tulevaisuudessa.  Seksualisoituminen ja ihmisten objektoiminen vaikeuttaa todellista välittämistä.  Seurakuntana meitä kutsutaan olemaan terveen ystävyyden malleja perverssin maailman keskellä.  Lapsemme tulee saada nähdä, miten osaamme olla ystäviä kaikenlaisten ihmisten kanssa.  Ehkä olemme heille ainoa esimerkki puhtaasta ystävyydestä miesten ja naisten välillä. 

5. Se tuo esille ristin voiman

  
Ristillä on voima yhdistää ihmisiä, jotka eivät koskaan muuten kokoontuisi yhteen.  Risti on Jumalan perheen perusta.  Luotuaan meidät mieheksi ja naiseksi Jumala haluaa yhdistää meidät rakkaudella, ei ajaa meitä pois toinen toistemme luota pelon vuoksi.  Jeesuksen risti rikkoo synnin kirouksen ja tekee sovinnon sukupuolten välillä mahdolliseksi.

Kun sekulaaritutkimukset julistavat, että seksi tulee aina tekemään miesten ja naisten välisen ystävyyden mahdottomaksi, evankeliumi julistaa todellisen, syvällisen yhteyden ja luottamuksen perheen kaltaisissa ihmissuhteissa olevan tie parantumiseen ja eheytymiseen.  Voimme vapaasti nauttia toinen toisistamme ja kokea syvää tyytyväisyyttä yhdessä ilman, että seksi määrittää kaiken.

6.  Se vapauttaa palvelemaan
 

Kirkkohistoria näyttää, että aikoina, jolloin miehet ja naiset olivat vapaita palvelemaan hengellisessä työssä yhdessä, seurakunta kasvoi ja kukoisti.  Esimerkkejä ovat esim. kelttiläinen kirkko Pyhän Patrickin aikana ja kelttiläisten lähettien työ 500-800- luvuilla.  Historiasta nousee myös gaelinkielinen sana anamchara, sielunystävä, jossa intiimi ystävyys hengellisen mentorin kanssa edistää yhteistä rakentumista Jeesuksessa Kristuksessa.

Pyhä Patrick ja Pyhä Brigid olivat läheisiä ystäviä

Myös monet kirkkoisät nauttivat ystävyyksistä naisten kanssa.  "Between St. Patrick and Brigid, the pillars of the Irish people, there was so great a friendship of charity that they had but one heart and one mind. Through him and through her Christ performed many great works (täältä)"  

Sadat säilyneet kirjeet kertovat todellisesta välittämisesta ja ajatusten vaihtamisesta, ystävien koko ajan säilyttäen moraalisen puhtauden.  Amerikkaan asettuneet kristityt uudisasukkaat elivät läheisesti, perheen tavoin ja maassa elettiin erityistä hengellisen heräämisen aikaa ennen itsenäisyyssotaa (Wesley, Whitfielf, Jonathan Edwards, David Brainerd).


Emme elä menneisyydessä eikä sitä tarvitse ihannoida, mutta voimme ottaa oppia edellisten sukupolvien esimerkistä.  Sekaystävyydet eivät ole uusi asia kristikunnassa.  Se on merkittävä osa kirkkohistoriaa – vaikka siitä ei olisikaan nykyajan seurakunnissa terveitä esimerkkejä.  Mutta se on syy tutkia toimintatapojamme ja kysyä, olemmeko Hengen vai maailman johdatuksessa.  Huonojakin esimerkkejä voi historiasta löytää, sen vuoksi todelliset vastaukset sekaystävyyksiin pitää löytää Kirjoituksista.  Siitä siis seuraavaksi. 
 Kuva:
FreeDigitalPhotos.net by photostock
2 kommenttia:

 1. Mielenkiintoisia ajatuksia. Oon itse ajatellut toisin, koska on ollut asiasta huonoja kokemuksia, mutta toisaalta, ne ajatukset ovat kyllä just sinkkuajalta, kun kaikilla oli haku päällä, ja se mutkisti asioita. Täytynee antaa ajatuksen muhia mielessä, koska näen siinä totuuden siemenen, kun asiaa jää pohtimaan :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lurre, nämä ovat varmasti sellaisia ajatuksia, joita ei tuoda usein esiin - en ole koskaan kuullut opetusta ystävyydestä, saatika sekaystävyyksistä. Mutta jotain oli aina kaihertanut mielessä, ja kun löysin tän Joshua D. Jonesin kirjan, tuntui kuin suomut olisivat pudonneet silmiltä: näin sen täytyy ollakin, hengellisiä siskoja ja veljiä.

   Yksi hyvä vinkki tällaisiin ystävyyksiin: mitä lähempänä olet Jeesusta, sitä lähempänä voit olla toisia ihmisiä, sekä miehiä että naisia. Jeesuksen seurassa kaikki onnistuu :)

   Poista

Tervetuloa keskustelemaan!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...