5.10.2019

Vaikutusvaltaisia naisia ~ osa 3Esterin kirjassa mainitaan nimeltä kolme naista:

Kuningatar Vasti, joka menettää asemansa kuningattarena kieltäydyttyään tottelemasta miestään kuningas Ahasverosta. 

Kuningatar Ester, kaunis, orpo juutalaistyttö, joka valitaan Vastin seuraajaksi. 

Kolmas nainen on Seres, agagilaisen Haamaksen vaimo. 

Jokaisella heillä oli vaikutusvaltaa ja he käyttivät sitä eri tavoin kirjan tapahtumien aikaan. Mutta ennenkuin siirrymme puhumaan Sereksestä, Esterin kirjan sanoman ymmärtämiseksi on tärkeää kerrata vähän historiaa. 

Haaman


Seresin aviomies Haaman esitellään luvussa kolme: Kuningas Ahasveros koroittaa agagilaisen Haamanin pääministeriksi.

3: 1 Näiden tapausten jälkeen kuningas Ahasveros korotti agagilaisen Haamanin, Hammedatan pojan, ylensi hänet ja antoi hänelle ylimmän sijan kaikkien ruhtinasten joukossa, jotka olivat hänen luonansa. 

Agagilaiset ovat vanhoja tuttuja Vanhan Testamentin historiallisissa tapahtumissa. He ovat amalekilaisia, jotka Israelilaiset kohtaavat Egyptistä vapautumisen jälkeen. 

Israel oli väsynyt ja heikko vaeltaessaan viimeiset päivät ilman vettä.  Tilaisuutta hyväkseen käyttäen amalekilaiset hyökkäävät israelilaisten kimppuun.  Tämä taistelu muistetaan parhaiten siitä, miten Aaron ja Hur kannattelivat Mooseksen käsivarsia ylhäällä, jotta israelilaiset saivat Joosuan johdolla voiton. 

Israel voitti, mutta Jumalalla oli kovia sanoja amalekilaisille:

2 Moos 17:16 “Herra on käyvä sotaa amalekilaisia vastaan sukupolvesta toiseen.”

Myöhemmin Mooseksen ollessa jo vanha mies, hän kertaa Jumalan antamia lakeja israelilaisille:

5 Moos 25:17 »Muistakaa, mitä amalekilaiset tekivät teille, kun olitte tulossa Egyptistä. 18 Nähdessään, kuinka heikkoina ja näännyksissä te silloin olitte, he Jumalaa pelkäämättä surmasivat kaikki, jotka olivat jääneet teidän joukostanne jälkeen. 19 Kun Herra, teidän Jumalanne, on antanut teidän päästä rauhaan kaikista ympärillänne olevista vihollisista siinä maassa, jonka hän antaa omaksenne, pyyhkikää pois maan päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin. Älkää unohtako tätä. 

Neljäsataa vuotta myöhemmin kuningas Saul, benjamilainen, saa profeetta Samuelin kautta käskyn Jumalalta toteuttaa Jumalan tuomio amalekilaisia kohtaan:

1 Samuel 15:1 Samuel sanoi Saulille: »Herra lähetti minut voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis, mitä Herra käskee. 2 Näin on Herra Sebaot puhunut: ’Olen päättänyt rangaista amalekilaisia, koska he asettuivat israelilaisten tielle, kun nämä tulivat Egyptistä. 3 Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset. Julista heidät ja heidän omaisuutensa Herralle kuuluvaksi uhriksi. Älä sääli heitä vaan tapa kaikki, miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, härät ja lampaat, kamelit ja aasit.’»

Sen sijaan, että olisi totellut Jumalan käskyä sanasta sanaan, Saul säästää amalekilaisten kuninkaan Agagin hengen ja pitää parhaat palat heidän omaisuudestaan.  Tämä tottelemattomuus maksaa Saulille kuninkuuden.  Profeetta Samuel joutuu tekemään työn loppuun ja kuningas Agag menettää henkensä.

Amalekin kansa ei kuitenkaan täysin kadonnut, todennäköisesti toisilla alueilla asuneita heimoja jäi vielä jäljelle. Myöhemmin kuningas Daavid, toinen benjamilainen, sotii amalekilaisia vastaan.

Ja nyt Esterin kirjassa Mordokai, hänkin benjamilainen, kieltäytyy polvistumasta agagilaisen Haamanin edessä.  Vuosisatoja vanha konflikti käydään läpi pienoiskoossa.  Jokainen juutalainen, joka lukee Esterin kirjaa, tunnistaa heti jännitteen Mordokain ja Haamanin välillä. Tässä on todennäköisiä syitä sille, että Mordokai kieltäytyy polvistumasta Haamanin edessä, ja Haamanin valtavalle raivolle Mordokaita ja tämän edustamaa kansaa kohtaan.

Seres


Millainen nainen on Persian valtakunnan pääministerin vaimona? 

Seres on älykäs, valtaapitävien kodissa kasvanut, eikä hän pelkää neuvoa miestään.  Joidenkin lähteiden mukaan Seres saa viisautensa harjoittamastaan noituudesta. 

Juutalaisen perimäkirjallisuuden mukaan Sereksen isä on Persian valtakunnan Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija Tattenai, joka mainitaan Esran kirjassa.  Tattenai kyseenalaistaa Jerusalemin temppelin rakentamisen ja kirjoittaa pääkaupunkiin kyselyn, että onko tämä jälleenrakennus todellakin luvan kanssa tehty.  (Esra luvut 5-6).

Seres on siis kasvanut rikkaissa oloissa, eikä Haamankaan vierasta omaisuutensa lisäämistä. Nyt he ovat päässeet niin pitkälle kuin Persian valtakunnassa on mahdollista: Haaman on kuninkaasta seuraava, ja saa käyttää jopa kuninkaan sinettisormusta asioita järjestellessään.  Koska Haaman kuuntelee vaimonsa neuvoja, on Sereksellä erittäin suurta valtaa valtakunnan asioista päätettäessä.

Esterin kirjassa on kaksi esimerkkiä tilanteista, joissa Seres mainitaan.  Molemmissa hän neuvoo miestään.   

Muistathan, miten tyytyväisenä Haaman poistui kuningatar Esterin järjestämistä juhlista ensimmäisenä iltana.  Mutta kotimatkalla tapahtui jotain, joka latisti hänen voitonriemunsa:

Ester 5:9 “Sinä päivänä Haman lähti pois iloisena ja hyvillään. Mutta kun hän näki Mordokain kuninkaan hovissa eikä tämä noussut osoittamaan hänelle kunnioitustaan, hän raivostui. 10 Hän kuitenkin hillitsi itsensä ja meni kotiinsa. Sitten hän kutsui luokseen ystäviään ja vaimonsa Seresin.”

Haaman käsittelee raivoaan kehumalla itseään ääneen ystäviensä ja vaimonsa edessä.  Hänellä on suuria rikkauksia, lukuisia poikia, erityisasema kuninkaan valitsemana päällysmiehenä, valtaa ja kunniaa. Jopa kuningatar Ester kunnioittaa häntä järjestämällä juhlat vain hänelle ja kuninkaalle.  Selvästikin hän on erityinen ja arvokas, parempi kuin muut. 

Ystävät ja vaimo myöntelevät Haamanin sanoja.  Kukapa ei ole nähnyt, miten korkealle Haaman on päässyt vallan huipulle. Mutta Haamanin mielestä kaikki tämä on arvotonta, niin kauan kuin Mordokai on elossa.

Vaikka Haaman on järjestänyt juutalaisten tuhon, siihen on vielä pitkä aika.  Arpa oli langennut kahdennentoista kuukauden, adar-kuun, kolmannelletoista päivälle.  Siihen oli vielä 11 kuukautta aikaa ja Mordokain niskoittelu pilaa Haamanin elämää joka päivä. Mitä tehdä? 

Seres ja Haamanin ystävät neuvovat häntä rakentamaan korkean hirsipuun ja pyytämään kuninkaalta lupaa ripustaa Mordokai siihen.  Kun Mordokai on kuollut, voi Haamas mennä “iloisella mielellä kuninkaan kanssa pitoihin”!  Haaman oli sokaistunut omasta suosiostaan.  Hän kuvittelee, että voi noin vain pyytää kuninkaalta miehen henkeä. 

Mutta kuten tiedämme, samana yönä uneton kuningas on saanut selville, miten Mordokai-niminen mies on pelastanut hänen henkensä salamurhaajilta ja jäänyt ilman palkkiota.  Heti seuraavana aamuna Haaman, joka on pystyttänyt hirsipuun ja  tullut pyytämään kuninkaalta Mordokain henkeä, joutuukin järjestämään Mordokaille kunniakulkueen Suusanin kaduilla.  Haamanin suunnitelmat alkavat mennä vakavasti pieleen.

Ester 6:12 Haman kiiruhti kotiinsa harmissaan ja nöyryytettynä. 13 Hän kertoi vaimolleen Seresille ja ystävilleen, miten hänen oli käynyt, ja hänen viisaat ystävänsä ja hänen vaimonsa Seres sanoivat hänelle: »Jos kerran tuo Mordokai, joka nyt on pääsemässä sinusta voitolle, on juutalaista sukua, niin silloin et voi hänelle mitään, vaan kärsit perinpohjaisen tappion.» 14 Heidän vielä puhuessaan tulivat kuninkaan eunukit saattamaan Hamania kiireesti kuningatar Esterin pitoihin.

Vaikka Seres viisaasti ymmärtää, että hänen miehensä ei pysty voittamaan Mordokaita, hän ei varmastikaan osaa aavistaa, miten suuri Haamanin “perinpohjainen tappio” tulee todella olemaan.  Kukaan ei nimittäin vielä tiedä, että kuningatar Ester itse on juutalainen, ja on juuri näillä hetkillä pysäyttämässä Haamanin suunnittelemaa kansanmurhaa. 

Kuten tiedämme, kuningatar Esterin pidot ovat Haamanin loppu.  Kaikki hänen omaisuutensa joutuu kuningattaren käsiin, joka antaa ne Mordokain hoitoon.  Raamatussa ei kerrota Sereksen kohtaloa, mutta perimäkirjallisuudessa kerrotaan, että hän pakenee ja joutuu kerjuulle lastensa kanssa.

Kun juutalaisten kohtalon päivä koittaa adar-kuun kolmastoista päivä, heillä on nyt lupa puolustautua.  Suusanin kaupungissa tapetaan Haamanin kymmenen poikaa muiden vihollisten joukossa.  Ei ole selvää, ovatko nämä myös Sereksen poikia, vai oliko Haamanilla ollut vaimo ennen häntä (tai yhtä aikaa). 

Luulen, että nämä juutalaisten viholliset Persian valtakunnan alueella ovat juurikin amalekilaisia eli agogilaisia.  Huomionarvoista on myös se, että vaikka juutalaisilla olisi ollut lupa ryöstää heidän omaisuutensa, missään sitä ei kuitenkaan tehty.  He eivät halunneet tehdä kuningas Saulin virhettä.


Pohdintoja Sereksen elämästä


Pääministerin vaimona Sereksellä on vaikutusvaltaa.  Muut ylhäiset naiset seuraavat häntä ja varmasti hakeutuvat hänen seuraansa.  Jos Seres järjestää juhlat, kaikki haluavat olla siellä.  Jos joku lankeaa pois Sereksen suosiosta, ei kukaan muukaan halua näyttäytyä tällaisen naisen seurassa. 

Seres on päässyt myös vaikuttamaan mieheensä.  Hänellä on viisautta (ehkä yliluonnollista, noituudesta tullutta) ja Haaman kuuntelee hänen neuvojaan.  Haamanin pääsy pääministeriksi on unelmien täyttymys molempien elämässä - mutta Haamanin käytöstä seuraamalla voi jo aavistaa, että hän kurottelee kohti valtaistuinta.  Ehkä Sereskin jo miettii, miltä kultainen kruunu tulisi näyttämään hänen kutreillaan. 

Kun mietin Serestä, hänen asemaansa ja tapojaan, mieleeni tuli kirjoittamani teksti Aamoksen kirjasta.  Profeetta Aamos moittii rikkaita, jotka rahaa tavoitellessaan sortivat köyhiä.  Osansa saavat myös ylhäiset naiset, joiden käytös on ala-arvoista:

Kuulkaa tämä sana, te Baasanin lehmät, jotka olette Samarian vuorella, jotka sorratte vaivaisia ja runtelette köyhiä, jotka sanotte herroillenne: "Tuokaa meille juomista".  Aamos 4:1 

“Kuosmanen osasi kirjassaan kertoa, että Baasanin lehmät olivat hyvin ruokittua ja syötettyä karjaa, hyvinvoivia nautaeläimiä siis.  Kansan yläluokan hyvinvointi, syömingit ja juomingit, perustuivat toisaalta riistoon, väkivaltaan ja epäoikeudenmukaisuuteen.  Ylhäiset hemmotellut naiset ylellisine elämäntapoineen ja musiikkijuhlineen vaativat luksusta miehiltään eivätkä välittäneet, jos muutamaa köyhää sorrettiin siinä sivussa.”

Sereskään ei näytä välittävän Haamanin suunnittelemasta kansanmurhasta.  Ehkä se on jopa Sereksen ratkaisu miehensä pahaan mieleen, jonka juutalainen Mordokai sai aikaan kun ei suostunut kumartamaan häntä!  Ja kun Mordokain käytös raastaa Haamania edelleen, Seres kohauttaa harteitaan: ripusta hänet hirsipuuhun.  Sillähän siitä päästään! 

Vaimoilla on suurta vaikutusvaltaa miehiinsä.  Miten moni mies tekee työelämän ratkaisuja pitääkseen vaimon tyytyväisenä kumppanina.  Miehet myös kaipaavat vaimonsa neuvoja ja viisautta: onhan meidät annettu miehillemme avuksi, meillä on paljon annettavaa!  Mutta kuten Sananlaskuissa sanotaan: 

14:1 Vaimojen viisaus talon rakentaa, mutta hulluus sen omin käsin purkaa.

Sereksellä oli huono vaikutus mieheensä.  Hän hyväilee Haamanin ylisuurta egoa ja rohkaisee häntä julmuuksiin.  Raha ja valta ovat voimakkaita motivaattoreita.  Mutta loppujen lopuksi Sereksen jumalattomat neuvot saavat Haamanin ja hänen koko talonsa sortumaan. 

Sereksen tilannetaju tulee esiin, kun hän huomaa miehensä alkaneen sortua juutalaisen Mordokain edessä.  Lohdutusta tai neuvoa häne ltä ei irtoa, vaan kylmä tilanteen analysointi: perinpohjainen tappio odottaa, mies-kulta. 

Tämän jälkeen Kirjoituksissa ei mainita Serestä.  Ehkä hän pakeni heti kun Haaman joutui pystyttämäänsä hirsipuuhun.  Palasiko hän isänsä kotiin häntä koipien välissä, vai joutuiko kerjuulle, kuten perimäkirjallisuus kertoo?  Joka tapauksessa Haamanin sortuminen veti Seresin myös mukanaan, ja joka vuosi juutalaisten Purim-juhlassa hänen nimeään kirotaan. 

~ ~ ~

Esterin kirjan opiskelu on ollut mielenkiintoinen katsaus Jumalan kansan historiaan.  Kuten sanoin jo aiemmin, vaikka kirjassa esiintyy kolme vaikutusvaltaista naista, ei sen sanoma liity naisten ja miesten asemaan, naisten voimaannuttamiseen tai feminismin eteenpäin viemiseen. 

Esterin kirjan päähenkilö on Taivaan ja maan Luoja, Jumala, joka jälleen kerran ihmeellisesti pelastaa kansansa vihollisten käsistä.  Hänen tahdostaan ihmiset saavat tai menettävät maallisen asemansa tai omaisuutensa. 

Esterin kirjassa naisilla on suuri osa ja he tekevät kauaskantavia ratkaisuja ja päätöksiä, aivan kuten kirjassa esiintyvät miehetkin.  He muuttavat sen aikaista maailmaa.

Meillä jokaisella on osamme Jumalan suunnitelmassa.  Meillä on vaikutusvaltaa.  Käyttäkäämme sitä Jumalan mielen mukaisesti ja Hänen suunnitelmaansa eteenpäin vieden!  Koskaan ei tiedä, millä tavoin nimemme voivat jäävät historian kirjoihin. 

Mitä sinulle jäi mieleen Esterin kirjasta? 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tervetuloa keskustelemaan!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...