18.11.2012

Alamaisuus avioliitossa-mitä se EI ole


Olen aloittamassa Pietarin ensimmäisen kirjeen kolmannen luvun opiskelemista.  Pietari kirjoittaa siinä ohjeita kristityille aviovaimoille, joiden miehet eivät ole kristittyjä.  Vaimot halusivat voittaa miehensä kristityiksi, mutta heidän käyttämänsä keinot eivät olleet oikeita.  

Vaikka en itse kuulukaan tähän ryhmään (mieheni on kristitty), tulee tässä paikassa esiin monta avioliittoon liittyvää käskyä.  Mielenkiinnolla aloitan tutkimaan, mitä tarkoittaa vaimon alistuminen miehelleen, miten käyttää kultakoruja ja mikä on Jumalan silmissä kallisarvoista naisten elämässä! 

Kirjoitin edellisessä postauksessani, että erään kirjailijan mukaan tämä Raamatunpaikka kuvaa ideaaliavioliittoa.  Ja miten muuten voisi ollakaan, kun miehen ja naisen Luoja, ensimmäisen avioliiton Pääarkkitehti ja Suunnittelija antaa neuvoja avioliiton suhteen!  

Elisabeth Elliot kirjoittaa, että tämän jumalallisen järjestyksen hyväksyminen saa avioliiton toimimaan.  Hän väittää, että joko on olemassa järjestys tai ei ole järjestystä, ja jos järjestys on olemassa, sen rikkominen aiheuttaa epäjärjestystä – persoonallisuuden syvimmällä tasolla.  Hän sanoo, että tämän järjestyksen, tämän alkuperäisen suunnitelman katoaminen on aiheuttanut suuren osan siitä hämmennyksestä, joka nyt on ominaista yhteiskunnallemme. 

Jumala on luonut miehen ja naisen tarkoituksella erilaiseksi, antaen heille tarkoituksella erilaisen aseman, tehtävän ja roolit.  Naiseus on osa Hänen suunnitelmaansa, samoin kuin miehisyys ja avioliitto naisen ja miehen välillä.  

Tässä Raamatunpaikka, jota käyn läpi:  

3:1. Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, 2. kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. 3. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, 4. vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. 5. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; 6. niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. 7. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 8. Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. 

Hierarkia sanana ja käytäntönä on todellakin osa raamatullista maailmankuvaa.  Kaikella on järjestys.  Ylemmyys ja alemmuus eivät kuitenkaan viittaa sisäiseen arvoon vaan asemaan.  Henkilö joka istuu stadionin yläosassa on ylempi kuin henkilö eturivissä.  Kerubit ja serafit ovat ylempiä kuin arkkienkelit, jotka ovat ylempiä kuin enkelit, ja ihminen on luotu enkeleitä vähän alemmaksi.  Ihmiselle on annettu tehtävä vallita maailmaa ja eläimiä.  

Psalmit ovat täynnä kuvausta Jumalan auktoriteetista ja kontrollista sekä normaaleista luonnonlakien mitoista, rajoista, suunnista.  Maalla on perustansa, merellä on rannat, vuorovesi noudattaa aikatauluaan, laaksot vajosivat sinne minne Jumala ne asetti, kuu, tähdet ja aurinko noudattavat tiettyjä aikoja ja suuntia. 

Jobin kirjassa Jumala kuvaa suunnitelmansa täydellisyyttä ja harmoniaa ja omaa kaikkivaltiuttaan luonnon yli (Jobin kirja, luku 38).  Huomasitko miten Jumala mainitsee rajat, ovet, teljet ja mitat kun Hän puhuu luomakunnastaan?  Ja luonto ja eläimet noudattavat täydellisesti Jumalan niille antamia rajoituksia.  Ei ole olemassa kasvia, joka ei kasvaisi perimänsä mukaan, ei eläintä, joka ei käyttäytyisi oman lajinsa mukaan.  Suuri vastakohta onkin sitten enkelit, jotka ”eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa” (Juudan kirja) ja menettivät rangaistuksena ”valon ja vapauden” .  Enkeleiden lisäksi vain ihmiset kapinoivat ja kieltäytyvät noudattamasta Jumalan heille antamaa asemaa. 

Mitä tapahtuisi, jos vaimoina (ja miehinä) ottaisimme Jumalan ohjeet tosissamme avioliitoissamme ja noudattaisimme Hänen asettamiaan rooleja...? 

Aloitetaan ensimmäisen jakeen alkuosasta: 
1. Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne...”. 
Alamaisuus – sana, jota ei ole helppo selittää tai ymmärtää.  Ehkä sen vuoksi toiset haluavat heittää sen kokonaan romukoppaan ensimmäisen vuosisadan kulttuurikäytäntönä ja jotkut toiset vievät sen toiseen äärilaitaan; vaimoa pidetään nyrkin ja hellan välissä.  Minua viisaammat ja kokeneemmat ovat kirjoittaneet aiheesta jopa kirjoja, joten en nyt pyrikään tässä täydelliseen gradun arvoiseen eksegeesiin (tekstin selittämiseen).  Toivon kuitenkin, että osaan avata tätä Raamatunpaikkaa niin, että voit jatkaa aiheen tutkimista itse. 

Jakeen ensimmäinen sana ”Samoin” viittaa Pietarin edellisessä luvussa yleisesti kristityille antamiin neuvoihin.   Alamaisuus on ihan yleinen teema Raamatussa eikä alamaista asennetta ole rajoitettu vain vaimojen osalle. 

2:13. Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, 14. kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi; 

Noudata siis kotimaasi lakeja ja sääntöjä; maksa verosi, noudata nopeurajoituksia, älä huijaa Kelaa. Osoita kunnioitusta kansanedustajille ja poliisille.  Auktoriteeteille alamaisena oleminen on Jumalalle mieleistä ja sitä odotetaan jokaiselta kristityltä.  Alkuperäinen kreikan kielen sana hupotasso ei tarkoita vain tottelemista, vaan sellaisen sydämen asenteen luomista ja säilyttämistä, joka saa henkilön aina tottelemaan auktoriteettia.  Tällainen asenne kristittyjen keskuudessa tuo kunniaa heidän Herralleen Jeesukselle.

Sitten Pietari neuvoo kristittyjä palvelijoita, joka ilmeisesti oli suuri ryhmä kristittyjen joukossa,  olemaan alamaisia isännilleen:  

18. Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. 

Seuraavaksi tulee tämä meidän aiheenamme oleva paikka, jossa puhutaan seuraavalle suurelle alaryhmälle: vaimoille, joiden miehet eivät ole kuuliaisia Sanalle; eivät ole kristittyjä.  Vaimoja käsketään olemaan alamaisia miehilleen.  Vertaus palvelijoiden ja vaimojen välillä ei tarkoita sitä, että me aviovaimot olisimme miestemme palvelijoita ja meidän pitäisi käyttäytyä kuin palvelijattaret kotona.  Kyseessä on motiivi, olemme alamaisia Herran tähden, tuodaksemme kunniaa Jumalalle. 

Jakeessa 7 aviomiehiä neuvotaan elämään vaimonsa kanssa taidollisesti, kunnioittavasti ja ymmärtäväisellä asenteella ja jakeessa 8 kuvataan koko seurakunnan yhteiselämää, jonka tulisi heijastaa yhteyttä, yksimielisyyttä, helläsydämisyyttä, rakkautta, armahtavaisuutta ja nöyryyttä.  Sanalla sanoen: olkaa alamaiset toinen toisillenne ja palvelkaa toinen toisianne.  

Löysin avuksi listan, jossa kuvataan sitä, mitä alamaisuus EI ole.  Joskus tältä kannalta katsominen auttaa ymmärtämään jotain käsitettä paremmin.  Siispä vaimot: 

1. Alamaisuus ei tarkoita sitä, että Kristus korvataan aviomiehellä.  Kristittyjen odotetaan ennen kaikkea olevan alamaisia Herralleen Kristukselle ja seuraavan Hänen askeleitaan (2:21).

2. Alamaisuus ei tarkoita sitä, että vaimolla ei ole itsenäisiä ajatuksia.  Pietari puhuu suoraan vaimoille, joiden hän odottaa kuulevan, harkitsevan, ymmärtävän ja vastaavan Jumalan Sanaan itse.  Koska nämä vaimot ovat valinneet Jeesuksen vaikka heidän miehensä eivät ole, he ovat olleet eri mieltä elämän suurten kysymysten äärellä. 

3. Alamaisuus ei tarkoita sitä, että vaimon ei pitäisi yrittää vaikuttaa mieheensä tai yrittää ohjata häntä.  Kristityn vaimon pitäisi yrittää vaikuttaa mieheensä niin, että hänkin tulisi kristityksi.  Pietari auttaa häntä tekemään tämän; hän ei kiellä vaimoa vaikuttamasta mieheensä. 

4. Alamaisuus ei tarkoita sitä, että vaimon pitää suostua miehensä jokaiseen pyyntöön.  Jos mies sanoo ”Älä ole kristitty, ole niin kuin minä”, vaimon tulee nöyrästi vastata ”En voi.  Omatuntoni tulee antaa vastaus korkeammalle auktoriteetille.”  Jos mies käskee vaimoaan tekemään syntiä; varastamaan, valehtelemaan tai katsomaan pornoa, hänen tulee kieltäytyä, noudattaen Pietarin ohjetta vaeltaa nuhteettomasti pakanain keskuudessa (2:12). 

5. Alamaisuus ei perustu vähemmälle älykkyydelle tai kyvylle.  Itse asiassa, tilanteessa, jossa vaimo on kristitty ja mies ei ole, vaimo on osoittanut suurempaa hengellistä ymmärrystä – vaimo on nähnyt kristinuskon totuuden ja mies ei ole. 

6. Alamaisuus ei tarkoita peloissaan tai arkana olemista.  Jakeessa 6 Pietari kirjoittaa ”ettekä anna minkään itseänne peljättää”.  Vaikka vaimoon viitataan ”heikompana astiana” (jae 7) se ei tarkoita sisäisen vahvuuden tai rohkeuden puuttumista vaaran tai uhan edessä.

7. Alamaisuus ei ole epäyhtenäistä tasaveroisuudelle Kristuksessa.  Kristus itse oli alamainen sekä vanhemmilleen että Jumalalle.  Jumalan suuressa arvossa pitämiä kristittyjä käsketään olemaan alamaisia maallisille, epäuskoisille auktoriteeteille.  Vaimoihin ei koskaan viitata vähempinä persoonoina tai vähemmän hengellisinä tai vähemmän tärkeinä.  Jakeessa 7 Pietari muistuttaa, että miehet ja vaimot ovat yhdessä ”elämän armon perillisiä” ja jakeessa 6 ”Saaran tyttäriä” eli ”...jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan” (Gal 3:29). 

Listan lopuksi päätellään, että vaimon alamaisuus omalle miehelleen on siis niin kuin Kristuksen alamaisuutta Isälle Jumalalle (1 Kor 15:28), alamaisuutta toiselle, joka on tasavertainen tärkeyden ja olemuksensa ytimen tasolla.  

Tässä siis negatiivien kautta alamaisuus avioliitossa.  Haluan myös sanoa sen, että vaimoja käsketään olemaan alamaisia omille miehilleen; ei kaikille miehille.  Alamaisuus avioliitossa on ainutlaatuinen suhde, joka ei sovi jokaiseen miehen ja naisen väliseen kanssakäymiseen.  Mielenkiintoista on myös se, että vaimoja käsketään olemaan alamaisia miehille, jotka eivät kunnioita Jumalaa eivätkä usko Raamattuun.  Alamaisuutta ei siis osoiteta aviomiehille, jotka hyvyydellään ja erinomaisuudellaan sen ansaitsevat.  Ei, alamainen paikka on asema, joka avioliitossa kuuluu vaimolle miehestä riippumatta.    
Lähteet:

Kenneth S. Wuest: Wuest's Word Studies From the Greek New Testament Vol 2.
Piper and Grudem (ed.): RECOVERING BIBLICAL MANHOOD AND WOMANHOOD - A Response to Evangelical Feminism
Elliot, Elisabeth: Let Me Be a Woman
Piper, John: The Beautiful Faith of Fearless Submission

Kuva: FreeDigitalPhotos.net/photoshop

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tervetuloa keskustelemaan!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...